Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εκλεισε το deal ΣΙΔΜΑ - Μπήτρος

Με εισφορά στη ΣΙΔΜΑ στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της μεταλλουργικής δραστηριότητας του Ομίλου Μπήτρος η ολοκλήρωση της συμφωνίας. Η νέα παράταση του standstill agreement και η επόμενη μέρα για τη Μπήτρος.

Εκλεισε το deal ΣΙΔΜΑ - Μπήτρος

Μετά από πολυετείς συζητήσεις και διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο εταιρειών και των πιστωτριών τραπεζών, ολοκληρώνεται τελικά το deal ΣΙΔΜΑ-Μπήτρου, με την εισφορά στη ΣΙΔΜΑ στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της μεταλλουργικής δραστηριότητας του Ομίλου Μπήτρος.

Η εισφορά θα οδηγήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ με εισφορά σε είδος. Οι όροι ανταλλαγής εκτιμάται ότι θα αποφασιστούν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο και αμέσως μετά θα προκηρυχθεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΣΙΔΜΑ, προκειμένου να ληφθεί και η έγκριση των μετόχων.

Μετά την ολοκλήρωση του deal, η ΣΙΔΜΑ θα βρεθεί με θετικά ίδια κεφάλαια (από αρνητικά που είναι σήμερα) και με υποχρεώσεις που είναι εξυπηρετήσιμες, άρα φαίνεται πως ανοίγει το πεδίο για τη μελλοντική επαναφορά της μετοχής της από την «επιτήρηση» στην «κανονική διαπραγμάτευση» του ΧΑ.

Το συγκεκριμένο deal αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά όχι μόνο τις δύο εμπλεκόμενες εταιρείες αλλά και το σύνολο του κλάδου εμπορίας σιδήρου, καθώς ΣΙΔΜΑ και Μπήτρος Μεταλλουργική αποτελούν δύο από τις τέσσερις μεγαλύτερες «δυνάμεις» του χώρου (οι άλλες δύο είναι Έλαστρον και Αφοί Κορδέλλου).

Ο κλάδος εμπορίας σιδήρου έχει πληγεί εντονότατα κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και εκτιμάται ότι η συγκέντρωση δυνάμεων πιθανόν να βοηθήσει στην εκλογίκευση του ανταγωνισμού, σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από πιεσμένα περιθώρια και μεγάλα περιθώρια πιστώσεων.

Ο κλάδος μάλιστα αντέδρασε πρόσφατα έντονα, μετά την απόφαση της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση περί επιταγών.

Μπήτρος: Η «επόμενη μέρα» μετά το deal με τη ΣΙΔΜΑ

Νέα εποχή ξεκινά για την εισηγμένη εταιρεία Μπήτρος Συμμετοχών μετά τη δρομολογούμενη συμφωνία της με την ΣΙΔΜΑ.

Με βάση την προαναφερθείσα συμφωνία, η Μπήτρος Συμμετοχών θα εισφέρει στη ΣΙΔMΑ στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της θυγατρικής της Μπήτρος Μεταλλουργική (δραστηριοποιείται στην εμπορία ειδών σιδήρου) και έναντι αυτού θα αποκτήσει μετοχές της ΣΙΔMΑ, οι οποίες θα προκύψουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας. Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου deal δεν απαιτείται η σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης της Μπήτρος Συμμετοχών, καθώς το deal με τη ΣΙΔMΑ δεν αφορά την ίδια, αλλά θυγατρική της εταιρεία.

Πέρα όμως από τη συμμετοχή της στη ΣΙΔMΑ, η Μπήτρος Συμμετοχών θα εξακολουθήσει να κατέχει μεταξύ άλλων την Μπήτρος Σκυροδέματος (με ετήσιο κύκλο εργασιών γύρω στα 7 εκατ. ευρώ), την Μπήτρος Κατασκευαστική (κατέχει ακίνητα προς πώληση), αλλά και παρουσία στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 4 MW και συμμετοχή κατά 50% σε πάρκα 2,8 MW). Η Μπήτρος Συμμετοχών επίσης θα διαθέτει και σημαντική ακίνητη περιουσία, η οποία αποτιμάται σε λίγες δεκάδες εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά ωστόσο, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν και καθόλου ευκαταφρόνητες τραπεζικές και λοιπές υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις κύκλων της αγοράς, μετά την ολοκλήρωση του deal με την ΣΙΔMΑ, η Μπήτρος Συμμετοχών θα βρεθεί με πολύ μικρότερη μεν οικονομική δραστηριότητα, αλλά με θετικά ίδια κεφάλαια και με έναν δανεισμό ο οποίος θα είναι λίγο-πολύ «διαχειρίσιμος». Σε μια τέτοια περίπτωση, θα ανοίξει πιθανότατα ο δρόμος και για μια μελλοντική επαναφορά της μετοχής σε καθεστώς «κανονικής διαπραγμάτευσης», καθώς σήμερα ο τίτλος βρίσκεται «υπό επιτήρηση».

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, θα ξεκινήσει μια νέα φάση για τον εισηγμένο Όμιλο, ο οποίος είχε επηρεαστεί δραστικά από την κατακόρυφη πτώση της ζήτησης στον κλάδο της εμπορίας σιδήρου, της οικοδομικής δραστηριότητας και των επενδύσεων γενικότερα κατά την πολυετή διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Έτσι, η διοίκηση της Μπήτρος Συμμετοχών -καλούμενη να διαχειριστεί σαφώς μικρότερες υποχρεώσεις σε σχέση με τις τρέχουσες- θα κληθεί να σκεφτεί το πώς θα σχεδιάσει την «επόμενη μέρα», ενδεχομένως και μέσα από διαδικασίες αναδιάρθρωσης και επέκτασης.

Οι ανακοινώσεις 

Σήμερα οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν τροποποίηση του μνημονίου συμφωνίας με τις τράπεζες, αλλά και νέα παράταση του standstill agreement ως τις 20 Ιουνίου.  

Ειδικότερα, η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. και η ΣΙΔΜΑ ανακοίνωσαν στο επενδυτικό κοινό ότι υπεγράφη το από 15/04/2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό τροποποίησης του από 08/05/2019 Μνημονίου Συμφωνίας Πλαισίου (MoU) μεταξύ της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., της ΣΙΔΜΑ Α.Ε., (αμφότερες οι Πιστούχοι), των βασικών μετόχων αμφοτέρων των Πιστούχων και των τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ, EUROBANK ERGASIAS, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και των εταιρειών ειδικού σκοπού PIRAEUS SNF DAC, εκπροσωπούμενης από την INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., και CAIRO NO.3 εκπροσωπούμενης από την EUROBANK ERGASIAS (οι Πιστωτές).

Δυνάμει του ανωτέρω Ιδιωτικού Συμφωνητικού τροποποίησης του MoU, συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση του εταιρικού μετασχηματισμού δια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ Α.Ε. με εισφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στην εμπορία και επεξεργασία χαλυβουργικών προϊόντων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., αντί της αρχικά συμφωνηθείσας απόσχισης κλάδου εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων και απορρόφησης του κλάδου αυτού από τη ΣΙΔΜΑ.

Περαιτέρω, συμφωνήθηκε ότι η συνολική αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων των Πιστούχων καθώς και ο εταιρικός μετασχηματισμός, όπως περιγράφεται ανωτέρω, θα πραγματοποιηθούν με βάση τους όρους που περιέχονται στην από 15/04/2020 τελική Πρόταση Λειτουργικής και Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης, που υπεβλήθη από τους Πιστωτές.

Επιπλέον, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, η περίοδος Αναστολής Δικαιωμάτων (Standstill), βάσει της οποίας αναστέλλονται δικαιώματα των Τραπεζών, που εκπηγάζουν από τις ισχύουσες Συμβάσεις Πιστώσεως μεταξύ των Τραπεζών και των Πιστούχων, όπως η είσπραξη τόκων και δόσεων κεφαλαίου, το δικαίωμα καταγγελίας ή τροποποίησης των Συμβάσεων κ.λπ., μετατέθηκε έως την 30.06.2020 ή όποια μεταγενέστερη ημερομηνία τυχόν συμφωνηθεί

Τέλος, η διάρκεια ισχύος του MoU παρατάθηκε μέχρι την 30.06.2020 ή μέχρι την ημερομηνία αναχρηματοδότησης των Πιστούχων, όποια εκ των δύο ανωτέρω ημερομηνιών προηγηθεί.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v