Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Αύξηση 16% στα μεικτά κέρδη το 2019

Τα συνολικά μεικτά κέρδη του Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά 16,1% σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσεως και διαμορφώθηκαν σε €10.785 χιλ., έναντι €9.292 χιλ., με το περιθώριο μεικτού κέρδους να μειώνεται κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες.

Νίκας: Αύξηση 16% στα μεικτά κέρδη το 2019

Ο Όμιλος Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Χρήσεως 2019. Κατά την Χρήση 2019 ο Ομιλος ΝΙΚΑΣ αύξησε τις πωλήσεις του κατά 27,7% και τα μερίδια στην συνολική αγορά αλλαντικών από 16,5% σε 20,3% σε όγκο πωλήσεων και από 15,6% σε 19,1% σε αξίες , επιτυγχάνοντας ηγετική θέση σε πολλές επιμέρους κατηγορίες προϊόντων, βασιζόμενος στην σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων, την συνεπή τιμολογιακή πολιτική και την ωρίμανση του δικτύου διανομής.

Τα συνολικά μικτά κέρδη του Ομίλου, σημείωσαν αύξηση κατά 16,1% σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσεως και διαμορφώθηκαν σε €10.785 χιλ., έναντι €9.292 χιλ., με το περιθώριο μικτού κέρδους να μειώνεται κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες, λόγω της αύξησης των τιμών των Α' Υλών στην παγκόσμια αγορά.

Το συνολικό EBITDA του Ομίλου, διαμορφώθηκε σε κέρδη €877 χιλ έναντι ζημιών €2.066 κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση €2.943 χιλ.

Τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθαν στην Χρήση 2019 σε ζημίες €3.029 χιλ έναντι ζημιών €6.757 χιλ κατά την προηγούμενη Χρήση, βελτιωμένα κατά €3.730 χιλ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v