Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Praxia: Βαρύς ο λογαριασμός από το… ναυάγιο

Στα 73 εκατ. ευρώ οι ζημιές χρήσης 2019. Μένει με προσωπικό 15 ατόμων. «Χασούρα» 89 εκατ. ευρώ μέσα σε 15 μήνες για την Atlas. Το κόστος αποζημίωσης προσωπικού και διακοπής συμβάσεων για τεχνολογικές υποδομές και μίσθωση κτηρίου.

Praxia: Βαρύς ο λογαριασμός από το… ναυάγιο

Στα 73 εκατ. ευρώ ανήλθε για τη χρήση 2019 ο λογαριασμός από το «ναυάγιο» του εγχειρήματος της Praxia να δημιουργήσει την πρώτη ψηφιακή τράπεζα στην Ελλάδα, υποχρεώνοντας την Atlas Merchant Capital (ACM) του Bob Diamond (φωτ.) να βάλει, μέσα σε περίπου 15 μήνες, «φρέσκα» κεφάλαια 89 εκατ. ευρώ, συν ανακυκλούμενη πίστωση.

Η Praxia έκλεισε τη χρήση 2019 με ζημιές 73 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 71,7 εκατ. ευρώ προέρχονται από την οργανική λειτουργία (ζημιές προ προβλέψεων). Παρότι το ύψος των λειτουργικών ζημιών «φούσκωσε» από την αποζημίωση του συνόλου του προσωπικού και τις προβλέψεις απομείωσης λόγω διακοπής συμβάσεων, οι αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις αποκαλύπτουν ότι η τράπεζα «έκαιγε» πολύ χρήμα, πριν την απόφαση να τεθεί εκ νέου σε καθεστώς «διατήρησης» των υφιστάμενων κεφαλαίων της.

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού ανήλθαν πέρυσι στα 31,7 εκατ. ευρώ, έναντι 11,5 εκατ. ευρώ το 2018. Αν εξαιρεθεί η αποζημίωση, ύψους 10,3 εκατ. ευρώ, που δόθηκε στους 226 υπαλλήλους, για τη λύση των συμβάσεων αορίστου χρόνου, το ύψος των αμοιβών και εξόδων διαμορφώνεται στα 21 εκατ. ευρώ. Σχεδόν διπλάσιο, σε σχέση με το 2018.

Την ίδια στιγμή, τα λοιπά λειτουργικά έξοδα εκτινάχθηκαν πέρυσι στα 25 εκατ. ευρώ (11,6 εκατ. ευρώ το 2018), εκ των οποίων τα 5,9 εκατ. ευρώ αφορούν σε δαπάνες διακοπής συμβάσεων, που ελήφθησαν, μετά τη συμφωνία πώλησης της τράπεζας στη Viva Wallet.

Η διοίκηση της τράπεζας, στην έκθεση που συνοδεύει τα αποτελέσματα, δικαιολογεί, έμμεσα, τις παραπάνω υψηλές δαπάνες, αναφέροντας ότι η κατασκευή σύγχρονης τεχνολογικής υποδομής και η απόκτηση έμπειρου στελεχιακού δυναμικού «ήταν κλειδί για την επιτυχία του επιχειρηματικού σχεδίου». Η ζωή δεν τη δικαίωσε, καθώς το φθινόπωρο της περσινής χρονιάς δεν βρέθηκαν πρόθυμοι τρίτοι επενδυτές να πιστέψουν στο business plan της Praxia, καλύπτοντας αύξηση κεφαλαίου ως το ποσό των 250 εκατ. ευρώ.

Δεδομένης της αποτυχίας προσέλκυσης επενδυτών και εξεύρεσης άλλων εναλλακτικών στρατηγικών επιλογών, η Atlas Merchant Capital (AMC) αποφάσισε στα τέλη του 2019 να θέσει την Praxia σε περιορισμένη λειτουργία (καθεστώς διατήρησης των υφιστάμενων κεφαλαίων της), προκειμένου να κερδίσει χρόνο, ενώ ταυτόχρονα έδωσε mandate στη UBS να βρει αγοραστή.

Μένει με προσωπικό 15 ατόμων

Ειδικότερα, στις 13 Δεκεμβρίου του 2019, η AMC, ως κάτοχος του 100% της Praxia, αποφάσισε σε έκτακτη γενική συνέλευση, να συρρικνώσει, σε σημαντικό βαθμό, τη λειτουργική της δραστηριότητα, διατηρώντας τον ελάχιστο αριθμό προσωπικού και τις απαραίτητες μόνο υποδομές, προκειμένου να συνεχιστούν ομαλά οι αναληφθείσες τραπεζικές εργασίες.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω απόφασης, μεταξύ 16 και 18 Δεκεμβρίου, η Praxia προέβη στη διακοπή του συνόλου των συμβάσεων προσωπικού, καταβάλλοντας συνολική αποζημίωση ύψους 10,3 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα διατήρησε, με τρίμηνες συμβάσεις, 51 υπαλλήλους (στο τέλος της χρήσης). Μετά τη λήξη των τριμηνιαίων συμβάσεων, ο αριθμός του προβλεπόταν να μειωθεί στους 15.

Πρώην εργαζόμενοι της τράπεζας, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, αναφέρουν, σε επικοινωνία τους με το Euro2day, ότι ενώ προσλήφθηκαν με εξάμηνη σύμβαση και συμφωνία μετατροπής της, εν συνεχεία, σε αορίστου χρόνου, υποχρεώθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο, να υπογράψουν σύμβαση ενός μήνα, με την προφορική διαβεβαίωση πως δεν διαφοροποιούνται από το υπόλοιπο προσωπικό.

Στις 16 Δεκεμβρίου ενημερώθηκαν πως δεν θα αποζημιωθούν, όπως το σύνολο του προσωπικού, παρ’ ότι είχαν λάβει έγγραφη διαβεβαίωση της διοίκησης για το αντίθετο.

Η διακοπή συμβάσεων και οι προβλέψεις 11,1 εκατ. ευρώ 

Μετά τη συμφωνία αγοραπωλησίας των μετοχών της Praxia, η οποία υπογράφηκε με τη Viva στις 27 Ιανουαρίου του 2020, o νέος μέτοχος (σ.σ. η συναλλαγή δεν έχει λάβει ακόμη τις εγκρίσεις) ζήτησε να διακοπούν οι συμβάσεις που είχε συνάψει η τράπεζα, με σκοπό την ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών αιχμής. Η πρόωρη διακοπή ολοκληρώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου και η τράπεζα σχημάτισε πρόβλεψη 2,4 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, η Praxia προέβη, το διάστημα Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2020, στον σχηματισμό, αναδρομικά, πρόβλεψης απομείωσης των άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων της, με ημερομηνία 31/12/2019, ύψους 8,7 εκατ. ευρώ.

Αποζημίωση 3,5 εκατ. ευρώ για την πρόωρη λήξη μίσθωσης ακινήτου

Στις 8 Ιανουαρίου η τράπεζα ήρθε σε έγγραφη συμφωνία πρόωρης λύσης και λήξης της 10ετούς σύμβασης μίσθωσης για το κτήριο διοίκησης επί της Λ. Κηφισίας στο Μαρούσι. Το κόστος ανήλθε σε 3,5 εκατ. ευρώ και καταβλήθηκε εφάπαξ. Η τράπεζα σχημάτισε ισόποση πρόβλεψη για το κόστος τερματισμού της σύμβασης στις οικονομικές της καταστάσεις με ημερομηνία 31/12/2019.

Ως αποτέλεσμα της πρόωρης διακοπής της σύμβασης, η Praxia επιτάχυνε την απόσβεση κονδυλίου, ύψους 2,8 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορούσε στις μέχρι εκείνη τη στιγμή πραγματοποιημένες βελτιώσεις επί των μισθωμένων εγκαταστάσεων, αυξάνοντας ισόποσα το σύνολο των αποσβέσεων της χρήσης. Επιπροσθέτως, η Τράπεζα αναγνώρισε πρόβλεψη απομείωσης επίπλων και λοιπού εξοπλισμού ύψους 0,7 εκατ. ευρώ.

Επιστροφή καταθέσεων και πρόωρη είσπραξη δανείων

Τέλος, η Praxia, υλοποιώντας το ενδιάμεσο business plan που έχει συμφωνηθεί με τη Viva, προχώρησε στις 4 Μαρτίου στην επιστροφή των καταθέσεων, ύψους 144 εκατ. ευρώ, που είχε πάρει από γερμανική «πλατφόρμα», πλέον των αναλογούντων συμβατικών τόκων (καθαρών από φόρους) ύψους 1,8 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα η τράπεζα επιδιώκει την αποπληρωμή των υφιστάμενων δανείων που χορηγήθηκαν, τα οποία ανέρχονταν σε 12,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2019 και μειώθηκαν στα 6,4 εκατ. ευρώ τον περασμένο Μάρτιο.

«Χασούρα 89 εκατ. ευρώ σε 15 μήνες για Atlas

Μετά τις ζημιές των 73 εκατ. ευρώ, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων υποχώρησε στα 20,1 εκατ. ευρώ, κάτω του 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποχρεώνοντας την AMC με νέα απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης να ενισχύσει στις 28 Φεβρουαρίου το μετοχικό της κεφάλαιο με 10 εκατ. ευρώ. Αυτή ήταν η τέταρτη κεφαλαιακή «ένεση» της Atlas στην Praxia από τα τέλη του 2018, με το συνολικό ποσό να φθάνει στα 89 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στο τέλος του 2018, η Atlas έλαβε μέσω ΑΜΚ 20 εκατ. ευρώ και ακολούθησαν άλλα 50 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019. Στο τέλος του 2019 αποφασίστηκε νέα ΑΜΚ ύψους 9 εκατ. ευρώ καθώς και η σύναψη ανακυκλούμενης δανειακής διευκόλυνσης, ως 20 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα μετατροπής σε μετοχικό κεφάλαιο, προκειμένου να καλυφθούν τυχόν μελλοντικές απαιτήσεις ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας.

Η μεταβίβαση της Praxia στη Viva αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους. Στο μεταβατικό διάστημα, ως την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η τράπεζα αναμένεται να λειτουργεί, σύμφωνα με τη διοίκησή της, με κύριο στόχο το μικρότερο δυνατό κόστος, πληρώνοντας την ελάχιστη απαιτούμενη εποπτικά κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v