Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αναβλήθηκε για τις 29 Μαϊου η Γενική Συνέλευση της Euromedica

Κατόπιν σχετικού αιτήματος μετόχων, επισημαίνει η εισηγμένη.

Αναβλήθηκε για τις 29 Μαϊου η Γενική Συνέλευση της Euromedica

H Euromedica ανακοίνωσε ότι η Γενική Συνέλευση της 11.05.2020, κατά την οποία παρευρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 7 μέτοχοι διαθέτοντες 17.618.809 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 80,74% του συνόλου αυτών, ανέβαλε την λήψη αποφάσεων για όλα θέματα της ημερησίας διατάξεως για την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 12.00 πμ στα γραφεία της εταιρείας επί της λεωφ. Μεσογείων αρ. 2-4, 3ος όροφος, στην Αθήνα, κατόπιν σχετικού αιτήματος μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο του (1/20) των δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την παρ. 5 του Αρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση της 29.05.2020 αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και σε αυτήν μπορούν να συμμετάσχουν οι μέτοχοι που εμφανίζονται στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» κατά την 06.05.2020 (Ημερομηνία καταγραφής), ήτοι την ημερομηνία καταγραφής της αναβληθείσας Γενικής Συνέλευσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v