Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Με νέα επωνυμία από 19 Ιουνίου η Audiovisual

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του της 17.06.2020 ενημερώθηκε για την αλλαγή της επωνυμίας.

Με νέα επωνυμία από 19 Ιουνίου η Audiovisual

Η Audiovisual ανακοίνωσε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε «AVE A.E.» με διακριτικό τίτλο «ΑΒΕ Α.Ε.», ενώ η επωνυμία στα αγγλικά για τις διεθνείς συναλλαγές θα είναι AVE S.A.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 58086/09.06.2020 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του της 17.06.2020 ενημερώθηκε για την αλλαγή της επωνυμίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ως ημερομηνία για την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ορίζεται η 19.06.2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v