Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΗ: Ενίσχυση ρευστότητας με τρεις κινήσεις

Αποφάσεις για τη χρηματοδότηση και μείωση του δανεισμού της έλαβε το Δ.Σ. της ΔΕΗ. Τιτλοποίηση απαιτήσεων με προσφορά της JP Morgan για έσοδα 200-250 εκατ. ευρώ. Μετάθεση πληρωμών δόσεων για το 2023 και ομολογιακό 15 εκατ. ευρώ.

ΔΕΗ: Ενίσχυση ρευστότητας με τρεις κινήσεις

Τρεις σημαντικές αποφάσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας της ΔΕΗ, σε μία περίοδο έντονης οικονομικής αβεβαιότητας, έλαβε χθες το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη αφορά στην αποδοχή της προσφοράς της JP Morgan για το πρώτο πακέτο τιτλοποίησης απαιτήσεων (ληξιπρόθεσμων και μη) πελατών της χρονικής διάρκειας μικρότερης των 60 ημερών και συνολικού ύψους 260 εκατ. ευρώ. Η ΔΕH αποσκοπεί στην άντληση εσόδων εύρους 200-250 εκατ. ευρώ και το περιθώριο επιτοκίου της χρηματοδότησης από την JP Morgan είναι 3,5% σήμερα (τελικό επιτόκιο 3,15% σήμερα, λόγω του αρνητικού κόστους χρήματος).

Τα μισά από τα έσοδα της τιτλοποίησης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα χρησιμοποιηθούν για ισόποση μείωση των υπολοίπων των κοινοπρακτικών δανείων των ελληνικών τραπεζών, ενώ όπως αναφέρουν παράγοντες, η εταιρεία ουσιαστικά «κλειδώνει» χρηματοδότηση χαμηλού κόστους από τον μεγάλο διεθνή χρηματοοικονομικό οίκο και αποπληρώνει ακριβότερα δάνεια.

Η ΔΕH για την έκδοση των ομολογιών έχει συστήσει εταιρεία ειδικού σκοπού, ενώ διοργανωτής της έκδοσης είναι η Finacity Corporation.

Οι απαιτήσεις που θα μεταβιβαστούν από την εταιρεία ειδικού σκοπού είναι όσες έχουν καταστεί ή δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες για χρονική περίοδο μικρότερη των 60 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας πληρωμής τους και θα προέρχονται από πελάτες χαμηλής τάσης.

Οι εξασφαλίσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι κατά κύριο λόγο οι εισπράξεις της ΔΕH που προέρχονται μόνο από τιτλοποιημένες απαιτήσεις. Το ενέχυρο θα ενεργοποιείται μόνο όταν σταματήσει η ροή των εισπράξεων αυτών από τη ΔEH στην εταιρεία ειδικού σκοπού.

Δόσεις κοινοπρακτικού δανείου

Η δεύτερη κίνηση της ΔΕH που τhς διαφυλάττει ρευστότητα της τάξης των 50 εκατ. ευρώ είναι η, κατόπιν συνεννόησης με τις τράπεζες, αναστολή καταβολής των χρεωλυτικών δόσεων (25 εκατ. ευρώ η καθεμία) της 30ής Ιουνίου του 2020 και της 31ης Δεκεμβρίου του 2020.

Πρόκειται για δόσεις του ομολογιακού δανείου ύψους 1 δισ. ευρώ που είχε συναφθεί μεταξύ της δημόσιας εταιρείας και των τραπεζών Εθνική, Alpha, Eurobank και Πειραιώς τον Οκτώβριο του 2018.

Οι πληρωμές αυτές μετατίθενται και θα γίνουν στη λήξη του ομολογιακού δανείου στις 17 Οκτωβρίου του 2023.

Χρηματοδότηση της Optima bank

Η τρίτη κίνηση της εταιρείας έρχεται σε συνεργασία με την Optima bank. Η τράπεζα, σύμφωνα με πληροφορίες, πρότεινε στη ΔΕH ομολογιακό δάνειο ύψους 15 εκατ. ευρώ και διάρκειας τριών χρόνων με εξαμηνιαίο κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor, για το οποίο όταν η τιμή του είναι αρνητική θα εφαρμόζεται μηδενική τιμή πλέον περιθωρίου 4,5%. Η αποπληρωμή του ορίζεται για το τέλος της τριετίας ενώ παρέχεται και η δυνατότητα μερικής ή και ολικής εξόφλησης κατά τη διάρκεια του δανείου.

Η διοίκηση της ΔEH, με τις τρεις αυτέςαποφάσεις, σύμφωνα με πηγές, έχει εξασφαλίσει διαφοροποιημένες χρηματοδοτικές πηγές που της επιτρέπουν την ενίσχυση της ρευστότητας αλλά και της μείωσης του κόστους δανεισμού με αναχρηματοδότηση.

Παράλληλα, παράγοντες της αγοράς αναδεικνύουν την επενδυτική εμπιστοσύνη απέναντι στη δημόσια εταιρεία και τις προοπτικές της. 

Χρήστος Κολώνας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v