Ο Ν. Γεωργιάδης νέος CEO στην MLS Πληροφορική

Την αντικατάσταση του Δημήτριου Κατραβά από τον Νάρκισο Γεωργιάδη που αναλαμβάνει χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου ενέκρινε το Δ.Σ. της εισηγμένης.

Ο Ν. Γεωργιάδης νέος CEO στην MLS Πληροφορική

Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 02/06/2020, το Δ.Σ ενέκρινε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, Δημητρίου Κατραβά από τον Νάρκισο Γεωργιάδη που αναλαμβάνει χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου.

Το νέο Δ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα ωε εξής:

1) Νάρκισο Γεωργιάδη ως Διευθύνων Σύμβουλο

2) Ιωάννη Καματάκη, ως Πρόεδρο του Δ.Σ

3) Παρασκευή Ζαχαριάδου, ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ

4) Δημήτριο Κωνσταντούλα , μέλος.

Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής από την εκλογή του, ήτοι ως τις 12-4-2024 που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά του μέλη ως εξής:

Εκτελεστικά μέλη: Νάρκισος Γεωργιάδης, Ιωάννης Καματάκης .

Μη εκτελεστικά μέλη: Παρασκευή Ζαχαριάδου, Δημήτριος Κωνσταντούλας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v