Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μοτοδυναμική: Διανέμει μέρισμα 0,019 ευρώ ανά μετοχή

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ακόμη την εκλογή δυο επιπλέον μελών στο Δ.Σ. και τη μεταφορά της έδρας της Εταιρίας από τον Ασπρόπυργο στο Μαρούσι Αττικής εντός του τρέχοντος έτους.

Μοτοδυναμική: Διανέμει μέρισμα 0,019 ευρώ ανά μετοχή

Τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 585.000 ευρώ για τη χρήση 2019 ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Μοτοδυναμικής. 

Ειδικότερα, η ΓΣ ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ευρώ 0,02€ ανά μετοχή σε πλήθος 29.250.000 μετοχών, με ημερομηνία αποκοπής την 01.07.2020, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων («record date») την 02.07.2020 και ημερομηνία καταβολής του μερίσματος μέσω της πληρώτριας τράπεζας Alpha Bank την 07.07.2020. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, ο αναλογών φόρος εκ ποσοστού 5% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 555.750 ευρώ (ευρώ 0,0190 ανά μετοχή). 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή δυο επιπλέον μελών στο Δ.Σ. και συγκεκριμένα  α)Του κ. Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή του Στέφανου και β) Του κ. Νικολάου Παγιασλή του Πάνου, ο οποίος είναι ήδη μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας ενώ ενέκρινε και τη μεταφορά της έδρας της Εταιρίας από τον Ασπρόπυργο στο Μαρούσι Αττικής εντός του τρέχοντος έτους.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v