Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank: Πώς θα διανείμει ειδικό μέρισμα στους μετόχους

Εισφέρει το 75% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης της τιτλοποίησης Cairo στην κυπριακή θυγατρική της Mairanus. Αποδίδει δωρεάν μετοχές της τελευταίας. Πόσες μετοχές Mairanus αναλογούν σε 1 μετοχή Eurobank. Εισαγωγή της εταιρείας στην ΕΝΑ του ΧΑ.

Eurobank: Πώς θα διανείμει ειδικό μέρισμα στους μετόχους

Ειδικό μέρισμα, μέσω δωρεάν απόδοσης του 75% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης της τιτλοποίησης Cairo, ετοιμάζεται να διανείμει στους μετόχους της η εισηγμένη Eurobank Holdings, κάνοντας, ταυτόχρονα, το τελευταίο βήμα προς την κατεύθυνση αποαναγνώρισης του τιτλοποιηθέντος χαρτοφυλακίου.

Ειδικότερα, μεταξύ των θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης της 28ης Ιουλίου της Eurobank Holdings, περιλαμβάνεται η δωρεάν απόδοση (carve-out) στους μετόχους της των μετοχών της κυπριακής θυγατρικής της Mairanus Ltd, η οποία εν συνεχεία θα εισάγει, άμεσα, τις μετοχές της στην αγορά Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

H Eurobank Holdings έχει, ήδη, εισφέρει στη Mairanus Ltd το 75% των τίτλων ενδιάμεσης (mezzanine notes) διαβάθμισης και το 44,9% των τίτλων χαμηλής διαβάθμισης (junior notes) της τιτλοποίησης Cairo. Ως αντάλλαγμα για την εισφορά σε είδος πρόκειται να λάβει νέες μετοχές της Mairanus, τις οποίες θα αποδώσει δωρεάν στους μετόχους της. Σημειώνεται ότι η Mairanus πρόκειται να μετονομαστεί σε “Cairo Mezz Plc”.

Η δωρεάν απόδοση προτείνεται να διενεργηθεί, μέσω μείωσης εις είδος του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Holdings, και ταυτόχρονη δωρεάν απόδοση των νέων μετοχών της Marianus στους μετόχους της εισηγμένης Συμμετοχών.

Αν η πρόταση εγκριθεί η ονομαστική αξία κάθε μετοχής της εισηγμένης Eurobank Συμμετοχών θα μειωθεί κατά 0,0155 ευρώ, όσο δηλαδή αποτιμάται η κάθε ομολογία ενδιάμεσης διαβάθμισης, βάσει του τιμήματος που κατέβαλε η doValue για την αγορά του 20% (σ.σ. 14 εκατ. ευρώ). Οι τίτλοι χαμηλής διαβάθμισης αποτιμήθηκαν στη συμβολική αξία του 1 ευρώ.

Για κάθε δώδεκα (12) μετοχές Eurobank Συμμετοχών ο μέτοχος θα λάβει μια (1) μετοχή της Mairanus, οι οποίες θα εισαχθούν άμεσα προς διαπραγμάτευση στην ΕΝΑ του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς η εταιρεία θα πληροί το βασικό κριτήριο της ευρείας διασποράς.

Με την ολοκλήρωση του carve-out επιτυγχάνεται για τον όμιλο Eurobank η λογιστική αποαναγνώριση του συνόλου του τιτλοποιηθέντος χαρτοφυλακίου Cairo μικτής λογιστικής αξίας 7,5 δισ. ευρώ και συνεπακόλουθα η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του ομίλου πέριξ του 15%, από 29% την 31.03.2020.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v