Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank: Πενταετές πρόγραμμα stock options για στελέχη και προσωπικό

Τη θέσπιση και εφαρμογή προγράμματος stock options προτείνει η διοίκηση της Eurobank Holdings. Από το 2021 η εφαρμογή. Θα εκδοθούν νέες μετοχές που αντιστοιχούν ως το 1,5% του μετοχικού κεφαλαίου με τιμή διάθεσης τα 0,23 ευρώ.

Eurobank: Πενταετές πρόγραμμα stock options για στελέχη και προσωπικό

Την υιοθέτηση πενταετούς προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη και προσωπικό του ομίλου Eurobank προτείνει στους μετόχους της Eurobank Holdings η διοίκησή της, κάνοντας το πρώτο βήμα επιστροφής σε κανονικότητα.

Μεταξύ των θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης της 28ης Ιουλίου της Eurobank Holdings, περιλαμβάνεται η εισήγηση για θέσπιση και εφαρμογή πενταετούς προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options), με έναρξη το 2021 και με τη μορφή χορήγησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών.

Ειδικότερα, προτείνεται να εγκριθεί η διάθεση ως 55.637.000 δικαιωμάτων προαίρεσης. Το καθένα εξ αυτών θα αντιστοιχεί σε μια νέα μετοχή. Στην περίπτωση, δηλαδή, που ασκηθεί το σύνολο των δικαιωμάτων, θα διατεθούν έως 55.637.000 νέες κοινές μετοχές της Eurobank Holdings, που αντιστοιχούν στο 1,5% του καταβεβλημένου σήμερα μετοχικού της κεφαλαίου.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προαίρεσης προτείνεται να είναι τα στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της Συμμετοχών καθώς των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, ενώ η τιμή διάθεσης κάθε νέας μετοχής προτείνεται να ισούται με 0,23 ευρώ, όσο δηλαδή η ονομαστική αξία της μετοχής.

Με την παραπάνω πρόταση το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Holdings αποσκοπεί, όπως αναφέρεται στο έντυπο πληροφοριών, να προσελκύσει αξιόλογα στελέχη ή να δώσει κίνητρα παραμονής σε στελέχη του ομίλου.

“Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αποκτούν άμεσο μετοχικό ενδιαφέρον και συνδέουν την απόδοσή τους με τη μελλοντική απόδοση της εταιρείας και του ομίλου εν γένει, έτσι όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της μετοχικής αξίας της Eurobank Holdings” αναφέρει χαρακτηριστικά το έντυπο πληροφοριών της Eurobank.

Σημειώνεται ότι από τις 30 Ιουνίου του 2018 η Eurobank ολοκλήρωσε και τυπικά το πλάνο αναδιάρθρωσης, που είχε συμφωνήσει με τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν ( DG Comp) και επομένως δεν διαθέτει κανέναν περιορισμό από πλευράς DG Comp.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v