Ανδρομέδα: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Μέχρι την 22.06.2020, ημερομηνία λήξης του προγράμματος, η Εταιρία προέβη στην αγορά 1166 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 23,53 ευρώ ανά μετοχή, ποσοστό 0,2907% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

Ανδρομέδα: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ανακοινώνει τη λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 10.09.2018 και προέβλεπε αγορά ιδίων μετοχών μέχρι το 10% του συνόλου των μετοχών της, με ανώτατη τιμή αγοράς τα 50,00 ευρώ και κατώτατη τιμή αγοράς το 1,00 ευρώ ανά μετοχή.

Μέχρι την 22.06.2020, ημερομηνία λήξης του προγράμματος, η Εταιρία προέβη στην αγορά 1166 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 23,53 ευρώ ανά μετοχή, ποσοστό 0,2907% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v