Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η Andromeda Seafood απέκτησε το 100% της Περσεύς

Η Andromeda Seafood κατέχει πλέον άμεσα και έμμεσα συνολικά 17.175.776 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας.

Η Andromeda Seafood απέκτησε το 100% της Περσεύς

Η «Περσεύς» γνωστοποιεί σε συνέχεια της από 8 Ιουλίου 2020 σχετικής ενημέρωσης από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ότι ολοκληρώθηκε η καταχώριση της εταιρείας «Andromeda Seafood» στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου των 315.247 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες απέκτησε η Andromeda Seafood κατ' ενάσκηση του δικαιώματος εξαγοράς, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 3/883/17.06.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ως εκ τούτου, η Andromeda Seafood κατέχει πλέον άμεσα και έμμεσα συνολικά 17.175.776 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v