Βγαίνουν για πρώτη φορά... εκτός έδρας ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

Οι δύο εταιρείες ετοιμάζονται να διεκδικήσουν το έργο ΣΔΙΤ για την κατασκευή και λειτουργία του φράγματος Χαβρία στη Χαλκιδική. Συζητήσεις με υποψήφιους κατασκευαστές και ξένους παίκτες για να χτιστούν τα σχήματα.

Βγαίνουν για πρώτη φορά... εκτός έδρας ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

Δύο ισχυρά σχήματα, στα οποία θα συμμετέχουν η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ, ενδέχεται να περιλαμβάνονται μεταξύ των υποψηφίων για το πρώτο έργο κατασκευής φράγματος και δικτύων άρδευσης στην Ελλάδα με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Οι διοικήσεις των ΕΥΔΑΠ και ΕΥAΘ εξετάζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδεχόμενο συμμετοχής στον διαγωνισμό, η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 2 Σεπτεμβρίου. Στα υπό διαμόρφωση σχήματα υπό τις δύο εταιρείες συζητούν ώστε να συμμετάσχουν εγχώριοι κατασκευαστικοί όμιλοι καθώς και ξένοι «παίκτες».

Εδώ και χρόνια, οι διοικήσεις της ΕΥΔΑΠ υποστηρίζουν πως επιδιώκεται η επέκταση της εταιρείας εκτός Αττικής, ενώ και η ΕΥΑΘ προσπαθεί να αξιοποιήσει τη μετοχική σχέση με τη Suez, για να επεκταθεί εκτός Θεσσαλονίκης. Πριν από λίγες εβδομάδες, ο επικεφαλής της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης είχε δηλώσει πως η εταιρεία θα διεκδικήσει το έργο ΣΔΙΤ για τη συντήρηση του δικτύου μεταφοράς νερού από τον Μόρνο και τον Εύηνο στην Αθήνα, αν το υπουργείο Υποδομών αποφασίσει να προχωρήσει σε ένα τέτοιο μοντέλο.

Ο διαγωνισμός για το έργο «Υλοποίηση φράγματος Χαβρία Χαλκιδικής, Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού και δικτύων, με Σ.Δ.Ι.Τ.» προκηρύχθηκε πριν από λίγες ημέρες ενώ το εκτιμώμενο ύψος του φτάνει τα 85 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ο ιδιώτης επενδυτής θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του φράγματος Χαβρία Χαλκιδικής, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού (Ε.Ε.Ν.) και των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης. Θα εκπονήσει τις μελέτες που είναι απαραίτητες για τον κατασκευαστικό σχεδιασμό του έργου, θα κατασκευάσει το σύνολο του αντικειμένου των μελετών του κατασκευαστικού σχεδιασμού, θα αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του έργου και θα επιστρέψει το έργο στο ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, στο τέλος της συμβατικής περιόδου, με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας, κατά την περίοδο λειτουργίας.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να κατασκευάσει το φράγμα Χαβρία και τα συνοδά τεχνικά έργα, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, δυναμικότητας 55.000 κυβικών μέτρων ημερησίως και εξωτερικών δικτύων συνολικού μήκους 62 χιλιομέτρων, δεξαμενών και αντλιοστασίων. Θα αναλάβει και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων για 30 χρόνια, ενώ θα αμείβεται από το δημόσιο μέσω «πληρωμών διαθεσιμότητας», δηλαδή με μηχανισμό πληρωμών που στηρίζεται σε προδιαγραφές ποιότητας, απόδοσης και αποτελεσμάτων. Πληρωμές διαθεσιμότητας δεν θα καταβάλλονται έως ότου το έργο και οι σχετικές υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές διαθεσιμότητας της σύμβασης σύμπραξης, όπως αυτό θα πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο ελεγκτή. Επίσης, στις πληρωμές διαθεσιμότητας θα επιβάλλονται απομειώσεις, σε περίπτωση που οι επιδόσεις του έργου αποκλίνουν από τις τεθείσες προδιαγραφές απόδοσης της σύμβασης σύμπραξης.

Ο ιδιώτης θα διαχειρίζεται το έργο κεφαλής (φράγμα) έως και τις δεξαμενές των οικισμών. Η ποσοτική διανομή του διυλισμένου ύδατος στις κατά τόπους Δ.Ε.Υ.Α. (δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης) και η τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης προς τις κατά τόπους Δ.Ε.Υ.Α. θα γίνεται από τον φορέα διαχείρισης, ο οποίος προβλέπεται να προταθεί και εν συνεχεία να συσταθεί με βάση ειδική μελέτη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v