Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σίριαλ... Νίκου Φώσκολου η ΑΜΚ της Diversa

Τη Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία της τρίτης κατά σειρά αποτυχημένης απόπειρας της Diversa για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η φιλόδοξη μετονομασία σε «Ζενίθ Συμμετοχών» και οι καυτές παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή.

Σίριαλ... Νίκου Φώσκολου η ΑΜΚ της Diversa

Στις 26 Μαρτίου 2020, η στήλη «Χαμαιλέων» σε σχόλιό της με τίτλο «Στο Ζενίθ η ονομασία, στο ναδίρ οι επιδόσεις» είχε αναφερθεί στην περίπτωση της Diversa, μιας εταιρείας με αναιμικές οικονομικές επιδόσεις που αφού άλλαξε χέρια (και ονομασία, σε Ζενίθ Συμμετοχών) είχε αρκετές φορές εξαγγείλει μια μεγάλη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ολοκληρώσει κάτι τέτοιο.

Αναρωτιόταν λοιπόν στις 26 Μαρτίου του 2020 ο «Χαμαιλέων»: «Πώς ελπίζει η διοίκησή της Diversa ότι θα καταφέρει μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες, όσα δεν κατάφερε εδώ και 1,5 χρόνο, σε μια περίοδο όπου… έβρεχε χρήμα στο ελληνικό χρηματιστήριο; Και αυτό γιατί η εταιρεία είχε ψηφίσει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου τόσο τον Δεκέμβριο του 2018 όσο και τον Ιούνιο του 2019. Εκτός και αν περιμένει τον... από μηχανής επενδυτή. Τέλος, με ποια θεμελιώδη δεδομένα πιστεύει η διοίκηση της εισηγμένης ότι θα προσελκύσει κεφάλαια;».

Χθες λοιπόν, η Diversa λοιπόν που έχει μετονομαστεί σε Ζενίθ Συμμετοχών, δημοσίευσε τις αναμορφωμένες λογιστικές της καταστάσεις για τη χρήση 1/7/2018 έως 30/6/2019, με τον ορκωτό ελεγκτή να κρούει ηχηρά τον κώδωνα του κινδύνου:

«Η εταιρεία δεν έχει ουσιαστικά δραστηριότητα, έχει σημαντικές σωρευμένες ζημίες, αρνητική καθαρή θέση και σημαντικές υποχρεώσεις, χωρίς ουσιαστικά περιουσιακά στοιχεία. Τα γεγονότα αυτά υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της και περιγράφουν τις σκοπούμενες ενέργειες της διοίκησης για την επίλυση του θέματος».

Και συνεχίζει σε άλλο σημείο των λογιστικών καταστάσεων, ο ορκωτός:

«Για την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης, η γενική συνέλευση της εταιρείας της 20.3.2020 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 10.560.000,00 ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 20.07.2020 το αργότερο (μέχρι μεθαύριο δηλαδή…).

Η απόφαση της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πάντως δεν είχε καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων (μέχρι σήμερα δεν έχει καν ξεκινήσει). Αν τελικά δεν πραγματοποιηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν θα έχει εφαρμογή η παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας και η εταιρεία θα αναγκασθεί να οδηγηθεί σε πτώχευση».

Πάντως, η Diversa είχε στις 30/6/2019 αρνητικά ίδια κεφάλαια 2,6 εκατ. ευρώ, βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2,634 εκατ. και συνολικό ενεργητικό μόλις 22 χιλ. ευρώ.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα συγκληθεί γενική συνέλευση μετόχων, με στόχο την έγκριση των αναθεωρημένων λογιστικών καταστάσεων για τη χρήση 2018-2019.

 

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v