Ευρωπαϊκή Πίστη: Ηλεκτρονική εκπαίδευση με την εταιρική πλατφόρμα iLearn³

Μέσω του iLearn³, δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό και στους συνεργάτες της Εταιρίας, τόσο για live, όσο και για ασύγχρονη εκπαίδευση.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Ηλεκτρονική εκπαίδευση με την εταιρική πλατφόρμα iLearn³

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, επενδύοντας στη δια βίου μάθηση των ανθρώπων της, συνεχίζει να αναπτύσσει εκπαιδευτικά μαθήματα και σεμινάρια μέσω της ειδικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ilearn³ που έχει δημιουργήσει, τα οποία ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες ανάγκες του Δικτύου Πωλήσεων και των εργαζομένων της.  

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, μέσω του iLearn³, δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό και στους συνεργάτες της Εταιρίας, τόσο για live, όσο και για ασύγχρονη εκπαίδευση, ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, χωρίς χρονικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς. Ακόμα, με τη χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, εξασφαλίζεται η ποιότητα των μαθημάτων και ο ενιαίος τρόπος εκμάθησης, αφού όλοι οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν το ίδιο τυποποιημένο εκπαιδευτικό υλικό. 

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως η προετοιμασία των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών για τις εξετάσεις άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, διενεργείται σχεδόν κατά αποκλειστικότητα, μέσω της online πλατφόρμας της Εταιρίας, η οποία μάλιστα παρέχει τη δυνατότητα στον υποψήφιο, να λειτουργεί σε περιβάλλον πλήρους προσομοίωσης των εξετάσεων. 

H μακροχρόνια εμπειρία της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, εξασφάλισε στην Εταιρία τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα νέο κύκλο εκπαιδεύσεων για το Δίκτυο Πωλήσεών της στην κατηγορία των “Soft Skills”, με ονομασία «Ολοκληρωμένος Κύκλος στις Τεχνικές Πωλήσεων». 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v