Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Dionic

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο Δημοσθένης Βατικιώτης. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Dionic
Η Dionic ανακοίνωσε ότι την 21η Ιουλίου 2020 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, που εκλέχτηκε κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21.07.2020 και το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1.Δημοσθένης Βατικιώτης του Ιωάννη,  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

2. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη, Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3. Κωνσταντίνος Θεοτοκάς του Στεφάνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

4. Ιωάννης Βενέτης του Ζώη,  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,


Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την σύγκληση της αμέσως επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του, οπότε λήγει την 10.09.2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v