Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο 1% οι ίδιες μετοχές της Μυτηλιναίος

Η Μυτιληναίος κατέχει συνολικά 1.440.844 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,0084% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Στο 1% οι ίδιες μετοχές της Μυτηλιναίος

Η Μυτιληναίος ανακοίνωσε ότι την 23.07.2020, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 50.000 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης €7,5674 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €378.372,12.

Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ..

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η εταιρεία κατέχει συνολικά 1.440.844 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,0084% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v