Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mytilineos: Προστιθέμενη αξία 1 δισ. στην ελληνική οικονομία

Πολλαπλασιαστικά τα οφέλη της λειτουργίας της MYTILINEOS για την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Οι πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Mytilineos: Προστιθέμενη αξία 1 δισ. στην ελληνική οικονομία

Η Mytilineos παράγει κάθε χρόνο αξιοσημείωτη οικονομική και κοινωνική αξία στη χώρα, ως υπεύθυνη επιχείρηση που αλληλεπιδρά με τους κοινωνικούς της εταίρους. Στο πλαίσιο αυτό, τον Μάιο του 2020, το τμήμα υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ πραγματοποίησε τη 2η μελέτη Κοινωνικο-Οικονομικής επίδρασης της εταιρείας, με περίοδο αναφοράς το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2019 έως και 31η Δεκεμβρίου 2019.

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης επιβεβαιώνουν, για μια ακόμα φορά, την υπεύθυνη στάση και την ευρύτερη συνεισφορά της Mytilineos στην εθνική οικονομία και την απασχόληση, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη συλλογική προσπάθεια για την επίτευξη των Στόχων 8 & 9 Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της απασχόλησης στον βιομηχανικό τομέα αντίστοιχα.

Η κοινωνική και οικονομική επίδραση της Mytilineos στην Ελλάδα προκύπτει από την οικονομική δραστηριότητα που προκαλεί σε όλη την αλυσίδα αξίας της, από την παραγωγή μέχρι την προώθηση και πώληση των προϊόντων της. Για τη λειτουργία της, η εταιρεία προμηθεύεται πρώτες ύλες, προϊόντα και υπηρεσίες από Έλληνες προμηθευτές, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως τον κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, τον κλάδο των κατασκευών, τον κλάδο της μεταλλουργίας. Έτσι, η εταιρεία υποστηρίζει εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και θέσεις εργασίας και, κατ’ αντιστοιχία, το ίδιο ισχύει και για τους προμηθευτές και συνεργάτες της στη δική τους αλυσίδα αξίας.

Η Mytilineos με τη δραστηριότητά της:

  • Δημιουργεί συνολική προστιθέμενη αξία €1,06 δισ., ίση με το 0,6% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας
  • Συνεισφέρει φορολογικά €301 εκατ., ίσα με το 0,39% των συνολικών φορολογικών εσόδων του κράτους
  • Υποστηρίζει συνολικά 13.802 θέσεις εργασίας, που ισούνται με το 0,36% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα

Οι συνολικές θέσεις εργασίας που υποστηρίζει η Mytilineos στηρίζουν το εισόδημα 31.745 πολιτών, διευρύνοντας ακόμα περισσότερο το κοινωνικό όφελος που δημιουργείται στην Ελλάδα από τις δραστηριότητές της.

Η λειτουργία της Mytilineos έχει πολλαπλασιαστικό όφελος για την ελληνική οικονομία:

  • για κάθε €1 άμεσης συνεισφοράς της Mytilineos δημιουργείται επιπλέον €1,34 προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία.
  • για κάθε €1 άμεσων φόρων της Mytilineos, οι άμεσοι και έμμεσοι προμηθευτές της καταβάλλουν περισσότερα από €3 φόρων ως αποτέλεσμα της συνεργασίας τους με την εταιρεία.
  • από κάθε 1 άμεση θέση εργασίας της εταιρείας υποστηρίζονται 4,5 επιπλέον θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία.

Η πλήρης μελέτη της κοινωνικο-οικονομικής επίδρασης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της MYTILINEOS: https://www.mytilineos.gr/el-gr/csr-reports/publications?pg=1#tab-all-the-csr-reports

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v