Coca Cola HBC: Βουτιά πωλήσεων 25% στην Ελλάδα

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση πωλήσεων ανά αγορά αντιμετώπισε στην χώρα μας ο όμιλος, εξαιτίας lockdown και τουρισμού. Στόχος η εξοικονόμηση κόστους 100 εκατ. ευρώ το 2020.

Coca Cola HBC: Βουτιά πωλήσεων 25% στην Ελλάδα

Πτώση όγκου πωλήσεων κατά 25% κατέγραψε το α’ εξάμηνο του 2020 στην Ελλάδα η Coca Cοla HBC, δεχόμενη τη μεγαλύτερη ποσοστιαία κάμψη στο σύνολο των αγορών όπου ο όμιλος δραστηριοποιείται. 

Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμη και στη γειτονική Ιταλία, όπου η πανδημία επέφερε σφοδρό πλήγμα και τα μέτρα καραντίνας ήταν εκτεταμένα η πτώση πωλήσεων για την Coca Cοla HBC περιορίστηκε στο 20%. 

Στην ανάλυση της, η διοίκηση του ομίλου επισημαίνει ότι το κανάλι πώλησης εκτός σπιτιού (HoReCa και ανοιχτή αγορά) αντιπροσωπεύει συνολικά το 40% των εσόδων της, ανεξαρτήτως τοπικής αγοράς. Η επίδοση στην Ελλάδα (η οποία ωστόσο παραμένει μικρή σε βαρύτητα στο σύνολο του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης τους ομίλου) είναι ένδειξη της σφοδρής επίπτωσης που είχε στην κατανάλωση η πανδημία. Όπως σημειώνει η διοίκηση της CCHBC, η Ελλάδα λόγω της υψηλής αναλογίας εσόδων από το κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης και της υψηλής έκθεσης στον τουρισμό, βρέθηκε στη συγκεκριμένη θέση.

Επίσης σημειώνεται ότι η χρονική στιγμή επαναλειτουργίας του καναλιού εκτός σπιτιού, και ιδίως των ξενοδοχείων, των εστιατορίων και των καφέ (HoReCa) διέφερε ανά αγορά, ενώ το ίδιο ίσχυσε και με τον αριθμό των καταστημάτων λιανικής που επέλεξαν να ανοίξουν. Διαφοροποιήθηκε εν μέρει, επίσης, το επίπεδο λειτουργικής δυναμικότητας κάθε σημείου πώλησης ανάλογα με τους τοπικούς κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης. Συνολικά, ενώ κατά τις εβδομάδες ισχύος των περιοριστικών μέτρων το κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης κατέγραψε πτώσεις του όγκου πωλήσεων της τάξης του 70% με 90%, τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο η κατάσταση βελτιώθηκε με πτώσεις μεταξύ 25% και 50%, και τον Ιούλιο μεταξύ 10% και 40%. 

Οι άμυνες

Η διοίκηση του ομίλου εκτιμά πως στο β’ τρίμηνο του 2020 καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες επιπτώσεις στη δραστηριότητα της και έως εκ τούτου διατηρεί συγκρατημένες προσδοκίες για την εξέλιξη των επόμενων τριμήνων. 

Στην προσπάθεια αναχαίτισης των επιπτώσεων ο όμιλος μείωσε τα λειτουργικά έξοδα και προχώρησε σε εξοικονομήσεις επιπλέον 100 εκατ. ευρώ για το 2020. Ήδη στο α’ εξάμηνο επιτεύχθηκε εξοικονόμηση 61 εκατ. ευρώ. 

Το συγκρίσιμο και το δημοσιευμένο κόστος πωληθέντων μειώθηκε κατά 15,6% και 15,5% αντίστοιχα το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, λόγω της μείωσης του όγκου πωλήσεων και του χαμηλότερου κόστους πρώτων υλών, καθώς το χαμηλότερο κόστος της ρητίνης ΡΕΤ και του αλουμινίου, υπεραντιστάθμισε τη μικρή αύξηση του κόστους ζάχαρης. 

Τα συγκρίσιμα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 7,8% το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, κυρίως λόγω της μείωσης του όγκου πωλήσεων και της έμφασης μας στον έλεγχο του κόστους. Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 10,9% στο πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι, λόγω της μείωσης του όγκου πωλήσεων, του ελέγχου του κόστους και των μειωμένων εξόδων αναδιάρθρωσης. 

Επιδείνωση σημείωσαν στο α’ εξάμηνο του έτους οι καθαρές ταμειακές ροές κατά  117,8 εκατ. ευρώ  σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Η μειωμένη λειτουργική κερδοφορία σε συνδυασμό με την επιδείνωση του κεφαλαίου κίνησης παρέσυραν τις καθαρές ταμειακές ροές σε πτώση, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση των κεφαλαιουχικών δαπανών κατά 19,4 εκατ., σε 176,3 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ο όμιλος διαθέτει ισχυρή ρευστότητα, καθώς στο τέλος του Ιουλίου – και μετά την πληρωμή μερίσματος – τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν σε 1 δισ. ευρώ. Επιπρόσθετα, ο όμιλος διαθέτει  μη εκταμιευμένο Revolving Credit Facility ύψους 800 εκατ. ευρώ καθώς και περισσότερα από 700 εκατ. ευρώ από το εγκεκριμένο πρόγραμμα έκδοσης Commercial Paper ύψους 1 δισ. ευρώ. Σημειώνεται δε ότι καμία από αυτές τις πιστωτικές γραμμές δεν έχει χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και δεν υπάρχουν περαιτέρω λήξεις ομολόγων πριν τον Νοέμβριο του 2024.

Πέννυ Κούτρα [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v