Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mevaco: Ο Θ. Παπαηλιού ορίστηκε νέος πρόεδρος στην Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα.

Mevaco: Ο Θ. Παπαηλιού ορίστηκε νέος πρόεδρος στην Επιτροπή Ελέγχου

Η  «MEVACO A.E.» ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια της εκλογής τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 4ης Αυγούστου 2020 και του ορισμού των μελών της, η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση αυτής της 5ης Αυγούστου 2020 αποφάσισε τον ορισμό του κ. Θεόδωρου Παπαηλιού, συνταξιούχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ως Προέδρου αυτής.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. Θεόδωρος Παπαηλιού του Νικολάου, συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

2. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

3. Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v