Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

B&F: Μνημόνια συνεργασίας για την απόκτηση φωτοβολταϊκών πάρκων

Η B&F γνωστοποίησε μνημόνια συνεργασίας με εταιρείες για την απόκτηση φωτοβολταϊκών πάρκων.

B&F: Μνημόνια συνεργασίας για την απόκτηση φωτοβολταϊκών πάρκων

Ανακοινώνεται ότι η B&F στο πλαίσιο των καταστατικών της σκοπών όπως αυτοί επεκτάθηκαν σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του δημοσιευμένου καταστατικού της στις 04/08/2020 ανακοίνωσης ΓΕΜΗ, συνήψε: 

α) το από 03/09/2020 μνημόνιο συνεργασίας της με την εταιρεία με την επωνυμία: «ARETOUSA ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ARETOUSA ENERGY M.I.KE.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Λυκόβρυσης Αττικής, (οδός Γεωργίου Αργύρη αρ.51 - Τ.Κ. 141 23), καθώς και με τους κα Αρετή Τσιφτσή, MONTHEY INVESTMENTS LIMITED και ΜΟΣΧΟΒΟΥ ΝΕΦΕΛΗ “NEFELI ENERGY” ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με σκοπό την απόκτηση 2 φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος περίπου 0,5 ΜWatt έκαστο.

Επίσης, σε εκτέλεση των συμβατικών προβλέψεων του πιο πάνω μνημονίου συνεργασίας υπέγραψε την αναφερόμενη σε αυτό δανειακή σύμβαση ποσού των 762.000€, καθώς και την σύμβαση παροχής ενεχύρου επί μεριδίων ΙΚΕ, επίκειται δε υπογραφή του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου για την εξαγορά των ίδιων αυτών μεριδίων.

β) το από 03/09/2020 μνημόνιο συνεργασίας της με την εταιρεία με την επωνυμία: «ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΣΤΙΑ ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΣΤΙΑ ENERGY», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αχαΐας (Άγιος Βασίλειος – Τ.Κ. 265 04), καθώς και με τους κα Σοφία Θεοδωροπούλου, MONTHEY INVESTMENTS LIMITED και ΜΟΣΧΟΒΟΥ ΝΕΦΕΛΗ “NEFELI ENERGY” ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με σκοπό την απόκτηση 2 φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος περίπου 0,5 ΜWatt έκαστο.

Επίσης, σε εκτέλεση των συμβατικών προβλέψεων του πιο πάνω μνημονίου συνεργασίας υπέγραψε την αναφερόμενη σε αυτό δανειακή σύμβαση ποσού των 762.000€, καθώς και την σύμβαση παροχής ενεχύρου επί μεριδίων ΙΚΕ, επίκειται δε υπογραφή του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου για την εξαγορά των ίδιων αυτών μεριδίων.

Και γ) το από 03/09/2020 μνημόνιο συνεργασίας της με την εταιρεία με την επωνυμία: «KREMB ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «KREMB ENERGY», η οποία εδρεύει στο Δήμο Δάφνης Αττικής (οδός Σαρανταπόρου αρ.2 – Τ.Κ. 172 34), καθώς και με τους κ Δημήτριο Κρεμπένιο, MONTHEY INVESTMENTS LIMITED και AIR WINDMILL ENERGY A.E. με σκοπό την απόκτηση 2 φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος περίπου 0,5 Μ Watt έκαστο. Επίσης, σε εκτέλεση των συμβατικών προβλέψεων του πιο πάνω μνημονίου συνεργασίας υπέγραψε την αναφερόμενη σε αυτό δανειακή σύμβαση ποσού των 762.000€, καθώς και την σύμβαση παροχής ενεχύρου επί μεριδίων ΙΚΕ, επίκειται δε υπογραφή του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου για την εξαγορά των ίδιων αυτών μεριδίων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v