Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κ. Μακεδονία: Στο φουλ η έρευνα σε αγροδιατροφή, πληροφορική, υγεία

Μεγάλη ανταπόκριση των φορέων του οικοσυστήματος καινοτομίας της Κεντρικής Μακεδονίας σε εθνικές και περιφερειακές Δράσεις Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Κατατέθηκαν 2.141 προτάσεις, κατά την τελευταία τριετία.

Κ. Μακεδονία: Στο φουλ η έρευνα σε αγροδιατροφή, πληροφορική, υγεία

Η αγροδιατροφή και η βιομηχανία τροφίμων, η πληροφορική και η υγεία είναι, κατά σειρά, οι δυναμικότεροι τομείς της έρευνας στην Κεντρική Μακεδονία, όπως αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα της δράσης Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ», τα οποία μελέτησε και αξιολόγησε ο Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, One Stop Liaison Office.

Συγκεκριμένα, από την επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν στην ανταπόκριση των φορέων του οικοσυστήματος καινοτομίας της Κεντρικής Μακεδονίας σε εθνικές και περιφερειακές Δράσεις ΕΤΑΚ, διαπιστώθηκε ότι κατά την τελευταία τριετία, κατατέθηκαν 2.141 προτάσεις.

Απ' αυτές, οι 557 αφορούν τον τομέα της αγροδιατροφής, είχαν προϋπολογισμό 219.552.800 ευρώ και υποβλήθηκαν από 1.223 φορείς. Το υψηλότερο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάστηκε στην «Ανάδειξη και βελτίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ελληνικών προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής» και στη «Βελτίωση της ποιότητας προϊόντων φυτικής και ζωικής πρωτογενούς παραγωγής».

Στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών κατατέθηκαν 323 προτάσεις από εταιρικά σχήματα 576 φορέων με συνολικό προϋπολογισμό τα 125.246.000 ευρώ ενώ μεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε στο θεματικό πεδίο «Τεχνολογίες διαχείρισης περιεχομένου και πληροφοριών».

Στον τομέα «Υγεία και Φάρμακα» υποβλήθηκαν 305 ερευνητικές προτάσεις, από 613 συμμετέχοντες εταίρους, συνολικού προϋπολογισμού 127.643.836 ευρώ ενώ η συντριπτική πλειονότητα των ερευνητικών προτάσεων εντοπίζεται στο θεματικό πεδίο «Ηλεκτρονική Υγεία» (Υπηρεσίες και Συστήματα για Ασθενείς/Πολίτες και Επαγγελματίες Υγείας) και ακολουθεί η θεματική ενότητα «Ανάδειξη και επιβεβαίωση νέων θεραπευτικών μέσων, στόχων και βιοδεικτών».

Η αξιολόγηση στην οποία προχώρησε το One Stop Liaison Office, είχε σκοπό να διερευνήσει την επικαιρότητα των τομέων- πρωταθλητών της Στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τις τάσεις και δυναμικές τους. Στόχος της επεξεργασίας ήταν επίσης να ανιχνευθεί και η αποτελεσματικότητα των δράσεων υλοποίησης της εθνικής και περιφερειακής Στρατηγικής RIS3 στους παραγωγικούς κλάδους της περιοχής, προκειμένου το One Stop Liaison Office να προβεί σε αξιολόγηση και αναθεώρηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v