Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Αύξηση 43% στις πωλήσεις εξαμήνου

Το EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε κατα €845 χιλ εν σχέσει με αυτό του 2019 και διαμορφώθηκε €781 χιλ σε σχέση με ζημίες €64 χιλ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Νίκας: Αύξηση 43% στις πωλήσεις εξαμήνου

Ο Όμιλος εταιρειών ΝΙΚΑΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2020 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Κατά το Α' εξάμηνο του 2020 οι συνολικές καθαρές πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 43,45% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και ανήλθαν σε €28.260 χιλ.

Συνεχίζοντας την ανοδική πορεία της η εταιρεία αύξησε το μερίδιο της στο σύνολο της αγοράς αλλαντικών σε όγκο κατά 4,1 ποσοστιαίες μονάδες, από 17,6% στο Α' Εξάμηνο του 2019 σε 21,7% στην τρέχουσα αντίστοιχη περίοδο.

Τα Μικτά Κέρδη αύξηθηκαν κατά 40,83% εν σχέσει με αυτά της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και διαμορφώθηκαν σε €5.923 χιλ, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα παρά την αύξηση των διεθνών τιμών αγοράς κρέατος.

Το EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε κατα €845 χιλ εν σχέσει με αυτό του 2019 και διαμορφώθηκε €781 χιλ σε σχέση με ζημίες €64 χιλ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά €1.065 χιλ και ανήλθαν σε ζημίες €839 χιλ. έναντι ζημιών €1.905 χιλ κατά την προηγούμενη περίοδο.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Αγγελική Οικονόμου δήλωσε σχετικά :

«Ο Ομιλος μετά από σειρά ετών με αρνητικά αποτελέσματα επιτυγχάνει αξιοσημείωτη αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας παρά τις ιστορικά υψηλές τιμές αγοράς κρεάτων που καταγράφηκαν και στην χρονική περίοδο αναφοράς.

Προσδοκούμε οτι η θετική μας πορεία θα συνεχιστεί, παρά την γενικευμένη αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά λόγω της πανδημίας, βελτιώνοντας περαιτέρω όλες τις γραμμές των αποτελεσμάτων μας.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v