Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μύλοι Λούλη: Προβλέπει πτώση επιδόσεων στο β' εξάμηνο

Αυξημένο κύκλο εργασιών και μειωμένη καθαρή κερδοφορία σημείωσε ο εισηγμένος Όμιλος κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο. Τι επιδόσεις προβλέπει η διοίκηση για το σύνολο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης.

Μύλοι Λούλη: Προβλέπει πτώση επιδόσεων στο β εξάμηνο

Αρνητικά εκτιμά η διοίκηση της Μύλοι Λούλη ότι θα εξελιχθούν οι εργασίες της κατά το δεύτερο φετινό εξάμηνο, σημειώνοντας:

«Λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η πανδημία αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τα έσοδα του Ομίλου το δεύτερο εξάμηνο του 2020. Οι κατηγορίες προϊόντων που αναμένεται να επηρεαστούν από την πανδημία και την υφιστάμενη μείωση του τουρισμού είναι τα "Επαγγελματικά Προϊόντα Αλευρόμυλου" και τα "Μείγματα & Α' Ύλες για την Αρτοποιία & Ζαχαροπλαστική"».

Οι εκτιμήσεις της διοίκησης για τη χρήση του 2020 είναι οι συνολικές πωλήσεις να κυμανθούν στα 104 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο (πέρυσι είχαν διαμορφωθεί στα 107,7 εκατ.), τα κέρδη προ φόρων στα 2,3 εκατ. (πέρυσι 3,33 εκατ. ευρώ), ενώ το EBITDA εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το 9%-9,5% των πωλήσεων (το 2019 είχε διαμορφωθεί σε 10,14 εκατ. ευρώ).

Κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε από τα 50,5 στα 54,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη υποχρεώθηκαν σε μικρή πτώση (από το 1,006 εκατ. στα 950 χιλ. ευρώ).

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης, ανά κύριο τομέα δραστηριότητας, διαπιστώθηκε μια σημαντική αύξηση στις πωλούμενες ποσότητες της κατηγορίας «Καταναλωτικά Προϊόντα Αλευρόμυλου & Μείγματα Αρτοποιίας & Ζαχ/κής», καθώς το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθαν στους 14,3 χιλ. τόνους, ενώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο βρίσκονταν στους 8,6 χιλ. τόνους. Η αύξηση αυτή επηρέασε αντίστοιχα και τις πωλήσεις της κατηγορίας, καθώς εμφάνισαν σημαντική αύξηση κατά 59,37% στο πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Οι πωλούμενες ποσότητες της κατηγορίας «Επαγγελματικά Προϊόντα Αλευρόμυλου» για το πρώτο εξάμηνο του 2020 στον Όμιλο, μετά και την έναρξη λειτουργίας παραγωγής του νέου αλευρόμυλου στη Βουλγαρία στις αρχές του 2020, ανήλθαν σε 114 χιλ. τόνους, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,12% σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, ενώ αντίστοιχα οι πωλούμενες ποσότητες της κατηγορίας «Επαγγελματικά Προϊόντα Αλευρόμυλου» στην Εταιρεία ανήλθαν σε 104 χιλ. τόνους, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Έτσι οι πωλήσεις της κατηγορίας για το πρώτο εξάμηνο του 2020 στον Όμιλο και στην Εταιρεία ανήλθαν σε 39,01 εκατ. ευρώ και 36,29 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,65% και 10,80% αντίστοιχα σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης.

Τέλος, οι πωλήσεις της κατηγορίας «Μείγματα & Α' Ύλες για την Αρτοποιία & Ζαχ/κή» εμφάνισαν για το πρώτο εξάμηνο του 2020 πωλήσεις προς τρίτους ύψους 3,86 εκατ. ευρώ από 4,10 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, μειωμένες κατά 5,85%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v