Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Entersoft: Εξαγόρασε το ERP και το πελατολόγιο της Computer Life

Το συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των € 350.000, καταβλητέο σε 6 δόσεις εντός 12 μηνών.

Entersoft: Εξαγόρασε το ERP και το πελατολόγιο της Computer Life

Η Entersoft ανακοίνωσε πως υπέγραψε Ιδιωτικό Συμφωνητικό με ημερομηνία ισχύος 1 Νοεμβρίου 2020 για την αγορά και απόκτηση από την ανώνυμη εταιρεία Computer Life, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με όλα τα δικαιώματά της, προσωπικά και εμπράγματα, και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Λογισμικού/Πηγαίου Κώδικα ERP της Computer Life, και των ημεδαπών σημάτων «ΠΛΕΞΙΣ» με αριθμό: 150499 και «S M L XL» με αριθμό: 150501, καθώς και όλου του πελατολογίου, στο οποίο έχει εκχωρηθεί έως σήμερα άδεια χρήσης τελικού χρήστη του ως άνω Λογισμικού.

Το συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των € 350.000, καταβλητέο σε 6 δόσεις εντός 12 μηνών.

Ομοίως υπέγραψε 6 νέες συμβάσεις εργασίας με στελέχη της πωλήτριας εταιρείας που απασχολούνται με R&D, marketing & sales και εν γένει υποστήριξη του ERP της Computer Life.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v