Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Intracom

Η θητεία του νέου Δ.Σ. της Εταιρείας είναι πενταετής δηλ. έως τις 21.10.2025, η οποία παρατείνεται μετά τη λήξη της και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Intracom

Η Intracom ανακοινώνει ότι,το νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που εκλέχτηκε από την  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22ας Οκτωβρίου 2020 συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

Σωκράτης Π. Κόκκαλης Πρόεδρος Δ.Σ., Eκτελεστικό Μέλος

Δημήτρης Χρ. Κλώνης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος,Eκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Αρ. Αννινος Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Πέτρος Κ. Σουρέτης Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Μιχαήλ Π. Μαυροφρύδης Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Εμ. Καλλέργης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Κ. Τσούμας Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του νέου Δ.Σ. της Εταιρείας είναι πενταετής δηλ. έως τις 21.10.2025, η οποία παρατείνεται μετά τη λήξη της και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v