Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Profile: Πώληση έως 200.700 ιδιών μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης

Η πώληση θα πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης την 04.11.2020.

Profile: Πώληση έως 200.700 ιδιών μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης

Η «PROFILE SYSTEMS» γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προβεί σε πώληση έως 200.700 ιδίων μετοχών που κατέχει, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Η πώληση των ως άνω ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης την 04.11.2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v