Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μαθιός Πυρίμαχα: Μείωση πωλήσεων 20% στο εννεάμηνο λόγω της πανδημίας

Οι πωλήσεις του Α΄ Εξαμήνου μειώθηκαν συνολικά κατά 36,7% από τον αντίστοιχο τζίρο του πρώτου εξαμήνου του 2019, η μείωση όμως των πωλήσεων λόγω της πανδημίας ανέρχεται σε ποσοστό 18% περίπου, αναφέρει μεταξύ άλλων η εταιρεία.

Μαθιός Πυρίμαχα: Μείωση πωλήσεων 20% στο εννεάμηνο λόγω της πανδημίας

Σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην λειτουργία της εταιρίας, η Μαθιός Πυρίμαχα προέβη σε διορθωτική σημείωση των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, στην οποία επισημαίνει τα εξής:  

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Μαθιός Πυρίμαχα, ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος και επιχείρηση εξέφρασε από την έναρξη της πανδημίας τη βαθιά ανησυχία της για την κατάσταση, την ταχεία εξάπλωση του ιού και την επίδρασή του στις δραστηριότητές της καθώς και στην οικονομία και την ευρύτερη κοινωνία.

Η πανδημία και τα αντίστοιχα περιοριστικά μέτρα, έχουν ως συνέπεια τη ραγδαία μείωση της οικονομικής δραστηριότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, πλην όμως η Εταιρεία συνέχισε τη λειτουργία της διενεργώντας αγορές από προμηθευτές, πωλήσεις προς πελάτες και εξυπηρετώντας τις υποχρεώσεις της.

Οι πωλήσεις του Α΄ Εξαμήνου μειώθηκαν συνολικά κατά 36,7% από τον αντίστοιχο τζίρο του πρώτου εξαμήνου του 2019, η μείωση όμως των πωλήσεων λόγω της πανδημίας ανέρχεται σε ποσοστό 18% περίπου.

Η μείωση του τζίρου που οφείλεται στην γενική κατάστασης της οικονομίας προέκυψε καθώς υπήρξε χρονική μετατόπιση στην υλοποίηση των κάθε είδους τεχνικών έργων ανά τον κόσμο, κλεισίμο των εργοταξίων και των τεχνικών έργων και καθυστέρηση στην συμβασιοποίηση αναμενομένων έργων από μεγάλες εταιρείες πελάτες μας και μη, με αποτέλεσμα να σταματήσουν οι παραγγελίες για πρώτες ύλες όπως τεχνητή πέτρα και πυρίμαχα υλικά από μεγάλους πελάτες του εσωτερικού και του εξωτερικού.

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η εταιρεία συμμορφώθηκε με τις κατευθυντήριες οδηγίες του παγκόσμιου οργανισμού υγείας και των αρμόδιων αρχών. Ελήφθησαν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να προφυλαχθούν οι εργαζόμενοι της και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες.

Επιπλέον δόθηκε βαρύτητα στη συμμετοχή της εταιρείας σε όλα τα μέτρα στήριξης που έδωσε η κυβέρνηση για την βοήθεια στη ρευστότητα.

Συγκεκριμένα η εταιρεία προέβη σε:

1. Αναστολή όλων των επιταγών που ήταν για πληρωμή τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο και για χρονικό διάστημα σύμφωνο με την υπουργική απόφαση.

2. Τηλεργασία στο προσωπικό και αναστολή εργασίας, μέτρα τα οποία είχαν σαν αποτέλεσμα να μην παρουσιαστεί κανένα κρούσμα και να μη διακοπεί η λειτουργία της εταιρείας.

3. Έγκριση επιδότησης τόκων της κρατικής βοήθειας, με αποτέλεσμα να επιδοτηθούν οι τόκοι δανείων της εταιρείας για όλο το διάστημα από 1/4/2020 έως και 31/8/2020.

4. Μεταφορά των δόσεων πληρωμής των δανείων, στο τέλος της λήξης τους με αποτέλεσμα την αύξηση της διάρκειας αποπληρωμής.

5.Αξιοποίηση από την Διοίκηση των προγραμμάτων στήριξης της επιχειρηματικότητας από τα Ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία θα διασφαλίσουν την απαιτούμενη ρευστότητα για την λειτουργία της εταιρείας.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Όπως προαναφέρθηκε, από την έναρξη της επιδημίας COVID-19 μέχρι και σήμερα φαίνεται ότι αυτή θα έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια οικονομία όσο και στην εγχώρια, για το έτος 2020. Οι συνέπειες της πανδημίας είναι ιδιαίτερα σημαντικές και έχουν επιφέρει τεράστιες πιέσεις στους κλάδους των κατασκευών, των πυριμάχων και των δομικών υλικών. Παράλληλα, εφόσον για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν πραγματοποιήθηκαν επαγγελματικά ταξίδια λόγω των συνθηκών , ακυρώθηκαν οι συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις και ανεστάλη ο προγραμματισμός μελλοντικών προωθητικών ενεργειών, αναμένεται αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα του Ομίλου για το 2020. Τέλος η εταιρεία μας δεν αναμένει άμεσα να υπογράψει συμβάσεις για νέα τεχνικά έργα που θα εκτελέσει η ιδία. Στην παρούσα φάση, έως 30/09/2020 προκύπτει συνολική μείωση του κύκλου εργασιών σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους κατά 40% ,η μείωση όμως των πωλήσεων λόγω της πανδημίας ανέρχεται σε ποσοστό 20% περίπου.

Οι διαδικασίες μεταφοράς των προϊόντων της εταιρείας καθώς και οι λοιπές υποδομές της εφοδιαστικής αλυσίδας, προς το παρόν δεν διαφαίνεται ότι επηρεάζονται.

Παρόλα αυτά η διοίκηση του Ομίλου θα συνεχίσει να παρακολουθεί με αδιάλειπτη προσοχή τις εξελίξεις αυτές, να αξιολογεί τους κινδύνους και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Ομίλου.

Ωστόσο το μέγεθος των επιπτώσεων στην εγχώρια οικονομία, θα εξαρτηθεί από ενδεχόμενες νέες αποφάσεις των κρατικών αρχών σχετικά με την περαιτέρω αντιμετώπιση της πανδημίας και επομένως, οι οικονομικές επιπτώσεις δεν μπορούν στο παρόν στάδιο να εκτιμηθούν αξιόπιστα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v