Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στη Mermeren

"Ο κύκλος εργασιών αναμένεται να αυξηθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο, εκτός εάν ενταθεί η πανδημία", όπως αναφέρει η εταιρεία.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στη Mermeren

Η εταιρεία Mermeren Kombinat AD Prilep, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για γνωστοποίηση στις εξαμηνιαίες καταστάσεις και μετά από επιστολή τής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από 27/10/2020, επαναλαμβάνει τα αναφερθέντα στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τής 30/06/2020 σχετικά με την εκτίμηση τής επίδρασης τής πανδημίας στο μέλλον:

«Η ζήτηση προϊόντων μαρμάρου συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της οικονομίας. Η παγκόσμια μερική ή ολική διακοπή λειτουργίας εργοστασίων και εργοταξίων οδήγησε σε επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας. Επομένως, οι προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους δεν μπορούν να εκτιμηθούν, καθώς εξαρτώνται από την έκταση της παγκόσμιας ύφεσης. Ωστόσο, ο κύκλος εργασιών αναμένεται να αυξηθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο, εκτός εάν ενταθεί η πανδημία.»

Η εταιρεία δεν είναι σε θέση να κάνει ακριβέστερη εκτίμηση τής επίδρασης τής πανδημίας, καθώς αυτή εξαρτάται από παραμέτρους του παγκόσμιου εμπορίου και κατασκευαστικού κλάδου εκτός ελέγχου της εταιρείας.

Σημειώνεται όμως ότι σύμφωνα με την δημοσιευθείσα κατάσταση συνολικών εσόδων, οι πωλήσεις κατά το εννεάμηνο του 2020 ήταν χαμηλότερες κατά 33% έναντι των πωλήσεων κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Παρ'όλα αυτά, οι πωλήσεις κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 ήταν 8,2 εκατ. ευρώ, έναντι 7,6 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο, πράγμα που δείχνει ότι έχει ήδη επαληθευθεί η εκτίμηση τής Διοίκησης ότι ο κύκλος εργασιών αναμένεται να αυξηθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v