Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το σχέδιο της Πειραιώς για επιπλέον 1 δισ. ευρώ σε κεφάλαια 

Τιτλοποιήσεις δύο χαρτοφυλακίων με ενήμερα δάνεια SMEs ύψους 3 δισ. ευρώ, πώληση των POS έναντι περίπου 250 εκατ. ευρώ και εξοικονόμηση 330 εκατ. ευρώ από τη μετατροπή των CoCos. Σε εξέλιξη η πρώτη τιτλοποίηση. Μη δεσμευτικές από τουλάχιστον τρεις επενδυτές για τα POS. 

Το σχέδιο της Πειραιώς για επιπλέον 1 δισ. ευρώ σε κεφάλαια 

Πλάνο εμπροσθοβαρών ενεργειών, που αποσκοπούν στην κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας, διευκολύνοντας το σχέδιο επανιδιωτικοποίησής της, εντός του 2021, ανακοίνωσε χθες η διοίκηση της Πειραιώς, μαζί με την επισημοποίηση της μετατροπής των CoCos σε μετοχές. 

Μετά την επίσημη απόρριψη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ του αιτήματος της Πειραιώς για πληρωμή του φετινού τοκομεριδίου, ύψους 165 εκατ. ευρώ, τέθηκε σε κίνηση η πρώτη δέσμη ενεργειών, οι οποίες είχαν αποφασισθεί στην τηλεδιάσκεψη υπό τον πρωθυπουργό

Το Δ.Σ. της Πειραιώς αποφάσισε να ακυρώσει την πληρωμή, ενεργοποιώντας έτσι τη μετατροπή των CoCos σε μετοχές και την επακόλουθη αύξηση του ποσοστού του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο 61,3% από 26,4%. Ταυτόχρονα, η διοίκηση του ΤΧΣ δεσμεύτηκε ότι θα επιδιώξει την επανιδιωτικοποίηση της τράπεζας, εντός της επόμενης χρονιάς, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες του Euro2day.gr.  

Τέλος, η διοίκηση της τράπεζας παρουσίασε ένα πρώτο πλάνο ενεργειών, οι οποίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων 12 μηνών και προσδοκάται ότι θα προσθέσουν συν 1 δισ. ευρώ στα κεφάλαια της τράπεζας, επιτρέποντας επιθετικότερες κινήσεις μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (Non Performing Exposures - NPEs). 

Ειδικότερα, η Πειραιώς ξεκίνησε ήδη διαγωνιστική διαδικασία για τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs), μεικτής λογιστικής αξίας 1,3 δισ. ευρώ. Πρόκειται για συνθετική τιτλοποίηση. Η τράπεζα, δηλαδή, μεταφέρει μόνο τον πιστωτικό κίνδυνο και όχι το χαρτοφυλάκιο και πληρώνει για την προστασία που αγοράζει ετήσιο ασφάλιστρο κινδύνου. 

Έτσι, μειώνει το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό και ενισχύονται, έμμεσα, οι κεφαλαιακοί της δείκτες. Για παράδειγμα, από την πρώτη τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου δανείων 1,3 δισ. ευρώ αναμένεται να μειωθεί το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό κατά περίπου 800 εκατ. ευρώ. 

Θα ακολουθήσει στο τέταρτο τρίμηνο του 2021 άλλη μια ιδίων χαρακτηριστικών τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου δανείων SMEs, ύψους περίπου 1,7 δισ. ευρώ, από την οποία θα προκύψει μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού κατά 1,2 δισ. ευρώ. Συνολικά το σταθμισμένο ενεργητικό προβλέπεται να μειωθεί κατά περίπου 2 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τα κεφάλαια της τράπεζας κατά 280 με 300 εκατ. ευρώ.

Η αναφορά του συμβούλου του πρωθυπουργού Άλεξ Πατέλη ότι η Πειραιώς αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» του τραπεζικού μας συστήματος, καθησυχάζει κάθε ανησυχία για το μέλλον της τράπεζας και την χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική και ως εκ τούτου συμβάλει στη μείωση του κινδύνου αντισυμβαλλόμενου για τις συνθετικές τιτλοποιήσεις.  

Με δεδομένο ότι τα χαρτοφυλάκια δανείων παραμένουν στην τράπεζα και μεταφέρεται μόνο ο πιστωτικός κίνδυνος, τα έσοδα από τόκους δεν πρόκειται να επηρεαστούν. Το ετήσιο ασφάλιστρο κινδύνου για τις δύο παραπάνω τιτλοποιήσεις θα κινείται, σύμφωνα με την εκτίμηση της Πειραιώς, στα 20 εκατ. ευρώ, επιβαρύνοντας τα καθαρά έσοδα από τόκους. 

Ταυτόχρονα, η Πειραιώς προχωρά σε πώληση του κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών (σ.σ. POS). Η διαγωνιστική διαδικασία έχει ξεκινήσει καθώς έχουν υποβληθεί μη δεσμευτικές προσφορές από τουλάχιστον τρεις επενδυτές. Με βάση τις προσφορές, εκτιμάται ότι από την πώλησή του θα εισπραχθεί τίμημα άνω των 250 εκατ. ευρώ. Η πώληση του κλάδου θα έχει επίπτωση της τάξης των 20 εκατ. ευρώ στα προ προβλέψεων κέρδη της τράπεζας. 

Τέλος, εξοικονόμηση 330 εκατ. ευρώ προκύπτει και από την μη πληρωμή τοκομεριδίου CoCo κατά τις χρήσεις 2020-21, λόγω της μετατροπής τους, ενώ από την ανάθεση σε τρίτο, μέσω διαγωνισμού, της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, που θα απαρτίζεται από κάποιες συμμετοχές της Πειραιώς, εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν τα κεφάλαια κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ, λόγω μείωσης των δικαιωμάτων μειοψηφίας, εξάλειψης goodwill κά.

Η δημιουργία κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ από τις παραπάνω κινήσεις θα επιτρέψει την υιοθέτηση ενός επιθετικότερου πλάνου μείωσης των NPEs, μετά την ολοκλήρωση των εν εξελίξει τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega για NPEs μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 7 δισ. ευρώ. 

Ειδικότερα η τράπεζα αποκτά την ευχέρεια να προχωρήσει σε άλλη μια τιτλοποίηση NPEs της τάξης των 5 με 6 δισ. ευρώ εντός του 2021, μειώνοντας το stock των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στα 10-11 δισ. ευρώ από 23 δισ. ευρώ σήμερα. Από τα δάνεια που τέθηκαν σε αναστολή πληρωμών ύψους 5,5 δισ. ευρώ, η διοίκηση της Πειραιώς αναμένει ότι θα καταστούν μη εξυπηρετούμενα περί το 1 δισ. ευρώ. 

Τον προσεχή Μάρτιο, μαζί με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων Δ' τριμήνου 2020, η διοίκηση της Πειραιώς θα δημοσιοποιήσει το επικαιροποιημένο πλάνο μείωσης των NPEs, που, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρ. Μεγάλου, θα είναι πιο φιλόδοξο και επιθετικό. 

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v