Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Profile: Νέος CEO o Ε. Αγγελίδης, σε διπλό ρόλο ο Χ. Στασινόπουλος

Ρόλο CEO αναλαμβάνει ο Ε. Αγγελίδης, με τον Χαρ. Στασινόπουλο να διατηρεί τη θέση του εκτελεστικού προέδρου και να «παίρνει πάνω του» τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό του ομίλου. Μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης βλέπει η εισηγμένη.

Profile: Νέος CEO o Ε. Αγγελίδης, σε διπλό ρόλο ο Χ. Στασινόπουλος

Με στόχο την εκμετάλλευση των σημαντικών ευκαιριών που αναμένεται να προκύψουν μέσα στα επόμενα χρόνια, η Profile υλοποιεί σειρά αλλαγών, μία εκ των οποίων είναι η τοποθέτηση του Ευάγγελου Αγγελίδη στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, με τον Χαράλαμπο Στασινόπουλο να διατηρεί τη θέση του εκτελεστικού προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και επιπρόσθετα να αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Entrepreneur (πρόκειται για μια νέα θέση που δημιουργείται και η ανάληψή της από τον κ. Στασινόπουλο σηματοδοτεί την εμπλοκή του στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό του ομίλου και στη συνεχή του εξέλιξη και προσαρμογή στις απαιτήσεις της νέας εποχής).

Σύμφωνα με το σκεπτικό των αλλαγών, μετά από μια ιδιαίτερα ανοδική πορεία της εταιρείας κατά τα προηγούμενα χρόνια στη διεθνή αγορά του χρηματοοικονομικού λογισμικού, ξεκινά μια νέα δεκαετία ευκαιριών, τις οποίες η Prοfile θα πρέπει να εκμεταλλευθεί, καθώς:

  • Η αγορά στην οποία απευθύνεται αναμένεται να μεγαλώσει σημαντικά, τόσο για να ανταποκριθεί στα σημεία των καιρών που ακολούθησαν την οικονομική κρίση (με λύσεις για AI, machine learning, blockchain κ.λπ.), όσο και ως εξελικτικό αποτέλεσμα της υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε (banking disruption, fintech digitalization, digital transformation κ.λπ.).
  • Η διεθνής οικονομία αναμένεται να μπει σε έναν δυναμικό κύκλο ανάπτυξης μετά το διαφαινόμενο τέλος της υγειονομικής κρίσης.

Έτσι, σε πρώτη φάση, η Prοfile καταστρώνει ένα τριετές πλάνο ενεργειών, μέσω των οποίων στόχο έχει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην παγκόσμια αγορά των λύσεων λογισμικού. Ενδεικτική άλλωστε κίνηση αποτέλεσε η ίδρυση και λειτουργία development center στη Θεσσαλονίκη, μέσω του οποίου θα επενδυθούν 5 εκατ. ευρώ μέσα στα επόμενα χρόνια.

Οι αλλαγές στη διοικητική δομή που προωθούνται με την τοποθέτηση του κ. Αγγελίδη στη θέση του CEO και την ενεργό συμμετοχή του κ. Στασινόπουλου στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό του ομίλου αποτελούν μια δεύτερη κίνηση προς την ίδια κατεύθυνση.

Ο Ευάγγελος Αγγελίδης διαθέτει μακρά εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής. Μεταξύ άλλων, από το 2014 έχει αναλάβει θέση οικονομικού διευθυντή στην Prοfile, ενώ από το 2018 μέχρι και σήμερα κατέχει επιπρόσθετα και τη θέση του Chief Operating Officer (COO).

Σύμφωνα με πληροφορίας, ο κ. Στασινόπουλος επικοινωνώντας με τους εργαζόμενους του ομίλου, τους διεμήνυσε πως "η αλλαγή αυτή επιβεβαιώνει την πάγια πολιτική της εταιρείας να δίνει ευκαιρίες ανέλιξης προς τα στελέχη της, τα οποία ανταμείβει εμπιστευόμενη σε αυτά ανώτερες θέσεις που συνοδεύονται με ενεργότερη συμμετοχή στην χάραξη της στρατηγικής, στις ευθύνες και στις αποφάσεις".

Η επίσημη ανακοίνωση

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού (και σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ. 1 του 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση αυτού που έλαβε χώρα την 30η Νοεμβρίου 2020, στο πλαίσιο αφενός μεν της υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και αφετέρου της έντονης εξωστρέφειας του Ομίλου, χάρη στην δημιουργία και προώθηση προηγμένων τεχνολογικά λύσεων και ιδίως αποσκοπώντας στην διαρκή και συστηματική ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του και στην διασφάλιση της επικερδούς μελλοντικής του ανάπτυξης, αποφάσισε με γνώμονα και την πληρέστερη αξιοποίηση των δεξιοτήτων και της δυναμικής των νεώτερων διευθυντικών στελεχών τα κάτωθι:

Ο κ. Ευάγγελος Αγγελίδης, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) της Εταιρείας. O κ. Αγγελίδης έχει μακρά εμπειρία στο χώρο της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής και το 2014 ανέλαβε την θέση του Οικονομικού Διευθυντή (CFO) της Εταιρείας, ενώ από 2018 μέχρι και σήμερα, κατέχει και τις θέσεις του Group CFO και COO, και έχει αποκτήσει εκ του λόγου αυτού βαθιά γνώση και εμπειρία σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία, τους πελάτες, τις αρχές και αξίες και τις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου. Παράλληλα η καταλληλότητά του να αναλάβει την συγκεκριμένη θέση (CEO της Εταιρείας), επιβεβαιώθηκε και μέσα από την αποτελεσματική και επιτυχημένη, από το 2017, άσκηση εκ μέρους του καθηκόντων CEO στην Γαλλική θυγατρική της Εταιρείας, Login SA.

Ο κ. Χαράλαμπος Στασινόπουλος, νυν Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, παραμένει εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και επιπλέον αναλαμβάνει τη θέση του Chief Entrepreneur. Η συγκεκριμένη θέση, η οποία προσετέθη στο οργανόγραμμα της Εταιρείας, δυνάμει της παραπάνω αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, αποσκοπεί στην διασφάλιση της συνέχειας της ανάπτυξης του Ομίλου στο πλαίσιο που ακολουθήθηκε κατά την ιστορική του διαδρομή εστιάζοντας πρωτίστως στην παροχή νέων καινοτόμων λύσεων που βρίσκονται πάντοτε στην αιχμή της τεχνολογίας και με έμφαση στην προώθησή τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι η δημιουργία της συγκεκριμένης θέσης και η ανάληψή της από τον κ. Στασινόπουλο, ο οποίος οραματίσθηκε και έθεσε τις αρχές, τις αξίες και την φιλοσοφία που διέπει την λειτουργία, οργάνωση και ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων, θα συμβάλει αποφασιστικά στην μελλοντική πολυσχιδή επιχειρηματική ανάπτυξη της Εταιρείας και του Ομίλου.

Ως ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής των ανωτέρω μεταβολών ορίζεται η 2α Δεκεμβρίου 2020.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v