Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μύλοι Κεπένου: Στις 22 Δεκεμβρίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Διανομή κερδών (μερίσματος) από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, καλείται να αποφασίσει η ΓΣ.

Μύλοι Κεπένου: Στις 22 Δεκεμβρίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Μύλοι Κεπένου, την 22η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. (GMT +03:00) στα γραφεία της Εταιρείας στην έδρα αυτής, στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, σύμφωνα με σχετική ανακονωση.

Το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα Μόνο: Διανομή κερδών (μερίσματος) από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, κατά το άρθρο 162 παρ. 3 Ν. 4548/2018 και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

Σύμφωνα με το Νόμο και Καταστατικό της Εταιρείας, η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης στην αρχική συνεδρίαση είναι η απλή, δηλαδή 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και η αναγκαία πλειοψηφία επίσης η απλή, ήτοι το 50% συν μία (1) ψήφος (απόλυτη πλειοψηφία) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v