Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μύλοι Κεπενού: Στις 4 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση

Στα θέματα περιλαμβάνεται η διανομή μερίσματος.

Μύλοι Κεπενού: Στις 4 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση

Για τις 4 Αυγούστου ορίστηκε η Γενική Συνέλευση της «Μύλοι Κεπενού». Στην ατζέντα περιλαμβάνονται οκτώ θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και διανομή μερίσματος.

3. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης τής Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή για τον έλεγχο της εν λόγω χρήσης.

5. Εκλογή Τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022.

7. Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v