Βιοτερ: Επικυρώθηκε από το πρωτοδικείο η συμφωνία εξυγίανσης

Η Βιοτέρ ανακοίνωσε πως το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών δεκτή και επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης της εταιρείας.

Βιοτερ: Επικυρώθηκε από το πρωτοδικείο η συμφωνία εξυγίανσης
Η Βιοτέρ γνωστοποίησε ότι με την υπ' αριθμόν 558/07.12.2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκούσια Δικαιοδοσία) έγινε δεκτή η από 30.03.2018 αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης των αρ. 106' επ. Ν. 3588/2007 και επικυρώθηκε η από 30.03.2018 συμφωνία εξυγίανσης της εταιρείας «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.» και της εκ του νόμου προβλεπόμενης πλειοψηφίας των πιστωτών της, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την από 14.02.2019 συμφωνία εξυγίανσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v