Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μικρή πτώση τζίρου και ζημιές για την ΚΡΕΚΑ στο εννεάμηνο

Στα 2,85 εκατ. ευρώ οι ζημιές της εισηγμένης το εννεάμηνο, με τον κύκλο εργασιών να καταγράφει πτώση 10%.

Μικρή πτώση τζίρου και ζημιές για την ΚΡΕΚΑ στο εννεάμηνο

Η ΚΡΕ.ΚΑ A.E., σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις εισηγμένες εταιρείες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πορεία των εργασιών της ως ακολούθως:

Βασικά οικονομικά μεγέθη:

(ποσά σε χιλ.ευρώ)

9μηνο 20

9μηνο 19

% μεταβολή

Γ' Τρίμηνο 20

Γ' Τρίμηνο 19

% μεταβολή

Κύκλος εργασιών

17.398

19.506

-10,8%

5.492

6.902

-20,4%

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

(419)

(462)

-9,3%

137

(365)

 

(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

(908)

(989)

-8,3%

(24)

(539)

-95,6%

(Ζημίες)  προ φόρων

(2.854)

(2.052)

39,1%

(428)

(683)

-37,4%

Όπως προκύπτει από την παράθεση των βασικών οικονομικών μεγεθών του εννεαμήνου, η μείωση του κύκλου εργασιών συνεχίστηκε και στο τρίτο τρίμηνο του έτους, με πτώση που αγγίζει αθροιστικά στο εννεάμηνο το 10,8%. Παρά την πτώση του κύκλου εργασιών, η εταιρεία κατάφερε να βελτιώσει τα αποτελέσματά της σε σχέση με το εξάμηνο, καθώς το τρίτο τρίμηνο παρουσίασε κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων έναντι ζημιών στο εξάμηνο.

Οι τραπεζικές υποχρεώσεις της εταιρείας στις 30/9/2020 ανήλθαν σε 28,14 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 35 εκατ. ευρώ.

Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020, το δεύτερο κύμα των αναστολών λειτουργίας των καταστημάτων επηρεάζει αρνητικά τις πωλήσεις της Εταιρείας στο τρίμηνο αυτό, χωρίς ωστόσο να μπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση για την επίδραση του τελευταίου τριμήνου στα συνολικά αποτελέσματα της χρήσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v