Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Μετοχές αξίας 9,3 εκατ. ευρώ απέκτησε η Givenrise Investments

H Givenrise Investments είναι νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Σπυρίδωνα Θεοδώροπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Νίκας: Μετοχές αξίας 9,3 εκατ. ευρώ απέκτησε η Givenrise Investments

Η εταιρεία «Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι στις 10 Δεκεμβρίου 2020, η εταιρεία «GIVENRISE INVESTMENTS LIMITED» απέκτησε 12.405.847 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, με την καταβολή ποσού 9.304.385,25 ευρώ λόγω της συμμετοχής της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η GIVENRISE INVESTMENTS LIMITED είναι, κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (26) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Σπυρίδωνα Θεοδώροπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v