Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δούρος: Διευρύνθηκαν οι ζημιές στο εννεάμηνο

Τα EBITDA για το διάστημα 01/01/2020-30/09/2020 είναι κέρδη €31.595,00 αντί κερδών €245.783,32 για το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Δούρος: Διευρύνθηκαν οι ζημιές στο εννεάμηνο

Η «ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας για το διάστημα 01/01/2020-30/09/2020 ανήλθαν σε 1.642.128,44€. Το αντίστοιχο διάστημα του 2019 ήταν 2.575.453,45€. Σημειώθηκε μείωση πωλήσεων κατά 933.325,01€ ή 36,23%.

Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας το διάστημα 01/01/2020-30/09/2020 ανήλθαν σε 975.284,79€ έναντι 1.437.834,07€ του αντίστοιχου διαστήματος του 2019, με το Μικτό Περιθώριο να είναι 59,39% έναντι 55,83% του αντίστοιχου διαστήματος του 2019.

Τα καθαρά αποτελέσματα της Εταιρείας μετά από φόρους για το διάστημα 01/01/2020-30/09/2020 είναι ζημιές ύψους (637.943,10€) ή (0,1610€) άνα μετοχή αντί ζημιών (495.128,12€) ή (0,1250€) ανά μετοχή, το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Τα Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, και αποσβέσεων (EBITDA) για το διάστημα 01/01/2020-30/09/2020 είναι κέρδη 31.595,00€ αντί κερδών 245.783,32€ για το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Συνέπειες της κρίσης του Covid-19 στην Εταιρεία:

Λόγω της αναστολής λειτουργίας των υποκαταστημάτων της για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19, η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει μερικό πρόβλημα ρευστότητας γιατί χάνει την πιο εμπορική περίοδο της σαιζόν. Η Εταιρεία και το Διοικητικό Συμβούλιο της, παρακολουθει τις εξελίξεις και έχουν λάβει μέτρα για περιορισμό των απωλειών της. Η εταιρεία έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων της αλλά και του καταναλωτικού κοινού και συμμορφώνεται πλήρως με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v