Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Στα €5,57 εκατ. ο κύκλος εργασιών στο 9μηνο

Στη δανειακή θέση της εταιρίας δεν επήλθε σημαντική μεταβολή το τρίτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το εξάμηνο του 2020. σύμφωνα με την διοίκηση.

Βαρβαρέσος: Στα €5,57 εκατ. ο κύκλος εργασιών στο 9μηνο

Η εταιρία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του τρίτου τριμήνου 2020 καθώς και κάθε σημαντική πληροφορία για τη δραστηριότητα της, τις προοπτικές της και τις επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID19, στα πλαίσια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμ. πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κατά το εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε σε 5,57 εκατ. ευρώ έναντι 8,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019 μειωμένος κατά 34%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεάμηνου 2020 ανήλθαν σε ζημίες 2,03 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,46 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε ζημίες 2,81 εκατ. ευρώ έναντι 3,17 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019 ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημίες 4,26 εκατ. ευρώ έναντι 4,25 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Στη δανειακή θέση της εταιρίας δεν επήλθε σημαντική μεταβολή το τρίτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το εξάμηνο του 2020.

Στις 30.06.2020 τελείωσε η εγκατάσταση του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού που έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Νόμου 4399/2016 που αφορά επενδύσεις παραγωγικού εξοπλισμού αξίας 4,7 εκ. ευρώ για θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας όλης της μονάδας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εταιρίας οι επενδύσεις όφειλαν να ολοκληρωθούν μέχρι το Δεκέμβριο του 2018, αλλά λόγω της καθυστέρησης χρηματοδότησης από τις Τράπεζες, η ολοκλήρωση έγινε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19.

Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα 2017-2020 που υλοποίησε η εταιρία ανήλθε σε 6,8 εκ ευρώ.

Η έλλειψη κεφαλαίων κίνησης εμπόδισε την παραγωγική λειτουργία της επένδυσης. Οι αρνητικές επιπτώσεις του COVID-19 στις πωλήσεις της εταιρίας ήταν μεγάλες ακολουθώντας την πτωτική πορεία της αγοράς. Η εταιρία με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους, τους πελάτες και τους συνεργάτες εφάρμοσε προγράμματα μερικής αναστολής και εκ περιτροπής εργασία με συνέπεια τη μείωση της παραγωγής και των πωλήσεων.

Η Διοίκηση της εταιρίας παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών που κρίνονται αναγκαία και ενδεδειγμένα προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρηματική της συνέχεια, η λειτουργία της, ο περιορισμός των αρνητικών συνεπειών καθώς και η προστασία και η ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της.

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας και με δεδομένο το δεύτερο κύμα της πανδημίας και του έντονου βαθμού αβεβαιότητας η Διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι οι συνέπειες θα επηρεάσουν τα οικονομικά της μεγέθη στην λήξη της τρέχουσας χρήσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v