Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Prodea: Μεταβίβασε το 41% της Vibrana Holdings στην YODA Group

Το τελικό τίμημα για τη Συναλλαγή θα προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών θεωρώντας ως αξία ακινήτου €61,3 εκατ. και θα προσαρμοστεί κατά το ποσοστό που θα μεταβιβαστεί, λαμβάνοντας υπόψιν στοιχεία της ενοποιημένης οικονομικής θέσης της Vibrana Holdings Ltd την 31.12.2020.

Prodea: Μεταβίβασε το 41% της Vibrana Holdings στην YODA Group

Σε συνέχεια της από 28 Δεκεμβρίου 2020 ανακοίνωσης, η «Prodea» ανακοινώνει ότι την 30.12.2020 η Εταιρεία προέβη στην υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας για τη μεταβίβαση από την Prodea σε εταιρεία του κυπριακού ομίλου «YODA Group» του κου Ιωάννη Παπαλέκα ποσοστού 41% που κατέχει η Prodea στην εταιρεία Vibrana Holdings Ltd, κάτοχο του 100% των μετοχών της εταιρείας The Cyprus Tourism Development Company Ltd, ιδιοκτήτριας του ακινήτου The Landmark Nicosia στη Λευκωσία Κύπρου (η «Συναλλαγή»).

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Prodea Investments θα διατηρήσει ποσοστό 49% στη Vibrana Holdings Ltd και η Flowpulse Ltd, που ανήκει στην Invel Real Estate, ποσοστό 10%.

Το τελικό τίμημα για τη Συναλλαγή θα προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών θεωρώντας ως αξία ακινήτου €61,3 εκατ. και θα προσαρμοστεί κατά το ποσοστό που θα μεταβιβαστεί, λαμβάνοντας υπόψιν στοιχεία της ενοποιημένης οικονομικής θέσης της Vibrana Holdings Ltd την 31.12.2020.

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της Συναλλαγής αποτελεί η λήψη έγκρισης από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κύπρου.

Η Συναλλαγή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως 30.03.2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v