Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Quest: Πράσινο φως από ΔΣ για αγορά ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία θα μπορεί να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών, συνολικού αριθμού μέχρι 500.000, με κατώτατη τιμή αγοράς το ένα 1 ευρώ και ανώτατη τα 20 ευρώ ανά μετοχή.

Quest: Πράσινο φως από ΔΣ για αγορά ιδίων μετοχών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Quest την 8.01.2021, σε εφαρμογή της από 26.06.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών αποφάσισε ότι η Εταιρεία, στο χρονικό διάστημα μεταξύ 8.01.2021 και 31.12.2021 θα μπορεί να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών, συνολικού αριθμού μέχρι 500.000, με κατώτατη τιμή αγοράς το ένα 1 ευρώ και ανώτατη τα είκοσι ευρώ (20 ευρώ) ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v