Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Κέρδη άνω των 200 εκατ. ευρώ από το swap με το Δημόσιο

Διενεργήθηκε η ανταλλαγή Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου. Η Πειραιώς έδωσε ομόλογα ονομαστικής αξίας 2,8 δισ. ευρώ. Εγγράφει κέρδος άνω των 200 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τους κεφαλαιακούς της δείκτες πριν τη jumbo τιτλοποίηση των 13 δισ. ευρώ.

Πειραιώς: Κέρδη άνω των 200 εκατ. ευρώ από το swap με το Δημόσιο

Σε swap ελληνικών κρατικών ομολόγων με την Ελληνική Δημοκρατία προχώρησε και η Τράπεζα Πειραιώς, εγγράφοντας κεφαλαιακό κέρδος άνω των 200 εκατ. ευρώ και ενισχύοντας τους κεφαλαιακούς της δείκτες, εν όψει των κινήσεων οριστικής εξυγίανσης του ισολογισμού της.

Βάσει της συμφωνίας, η Πειραιώς έδωσε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), ονομαστικής αξίας 2,8 δισ. ευρώ και εύλογης αξίας 3,5 δισ. ευρώ. Ως αντάλλαγμα πήρε νέους τίτλους, 30ετούς διάρκειας ( λήξης 20/03/2050) ονομαστικής αξίας 2,4 δισ. ευρώ και εύλογης αξίας 3,5 δισ. ευρώ. Το κεφαλαιακό κέρδος ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ.

Η τράπεζα αντάλλαξε μέρος μόνο των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, που ταξινομεί ως διακρατούμενα για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και αποτιμούνται στο αποσβεσμένο κόστος. Η αξία του παραπάνω χαρτοφυλακίου ξεπερνούσε στο τέλος του 2020 τα 3 δισ. ευρώ. Μάλιστα, ΟΕΔ αξίας 2,35 δισ. ευρώ αγοράστηκαν από την τράπεζα εντός του 2020.

Με την ανταλλαγή η τράπεζα αξιοποιεί την ευνοϊκή συγκυρία που επικρατεί στην αγορά, ενδυναμώνοντας τον ισολογισμό της εν όψει της jumbo-τιτλοποίησης των 13 δισ. ευρώ. Οι κεφαλαιακοί της δείκτες θα ενισχυθούν κατά περίπου 40 μ.β.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την παρουσίαση του πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης, η διοίκηση της τράπεζας ανέφερε πως η τότε τρέχουσα υπεραξία του παραπάνω χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε περίπου 400 εκατ. ευρώ. Μέρος της παραπάνω υπεραξίας εγγράφηκε με την ανταλλαγή.

Το swap μεταξύ Πειραιώς και Ελληνικής Δημοκρατίας κλείνει το πρόγραμμα που ξεκίνησε, με πρωτοβουλία του ΟΔΔΗΧ. Προηγήθηκαν οι Εθνική (swap ΟΕΔ ονομαστικής αξίας 3,31 δισ. ευρώ), Alpha (1,67 δισ.) και Eurobank (1,2 δισ. ευρώ).

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v