Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εθνική: Στα 440 εκατ. η μέγιστη ζημιά από την τιτλοποίηση Frontier

Από τα στοιχεία που έχει παράσχει η τράπεζα προκύπτει ότι η ονομαστική αξία των mezzanine notes θα είναι 450 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό που θα πωληθεί, η μέγιστη δυνητική ζημιά και η κάλυψή της από τις προβλέψεις της χρήσης 2020.

Εθνική: Στα 440 εκατ. η μέγιστη ζημιά από την τιτλοποίηση Frontier

Ζημιά που δεν θα ξεπεράσει τα 440 εκατ. ευρώ θα εγγράψει η Εθνική από την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων, μεικτής λογιστικής αξίας 6,1 δισ. ευρώ, με βάση τα στοιχεία που έχουν δοθεί ως τώρα σε ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Η τράπεζα ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη προτιμητέου επενδυτή, που θα αγοράσει το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης Frontier. Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο με 201 χιλιάδες μη εξυπηρετούμενα δάνεια, 87 χιλιάδων δανειοληπτών.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν δοθεί στους ενδιαφερόμενους επενδυτές, η ενδεικτική ονομαστική αξία των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes) θα είναι της τάξης των 450 εκατ. ευρώ. Το τελικό ύψος της ονομαστικής αξίας των παραπάνω τίτλων δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά. Ως εκ τούτου, η μέγιστη ζημιά για την τράπεζα από τη συναλλαγή δεν θα ξεπεράσει τα επίπεδα των 440 εκατ. ευρώ.

Η τράπεζα δεν έχει ακόμη υποβάλει αίτηση για ένταξη των τίτλων υψηλής διαβάθμισης (senior notes) στο πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής», πληροφορίες, όμως, αναφέρουν ότι η ονομαστική τους αξία θα ανέλθει σε τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ.

Οι μη δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να υποβληθούν γύρω στις 10 Φεβρουαρίου, ενώ στα τέλη του ίδιου μήνα θα ανοίξει η δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι δεσμευτικές προσφορές, με βάση το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, θα υποβληθούν στις αρχές του δεύτερου τριμήνου. Εντός του ίδιου τριμήνου προβλέπεται να υπογραφεί και η σύμβαση αγοραπωλησίας (SPA).

Ενδιαφέρον για την αγορά των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης εκδηλώνεται κυρίως από mega-servicers, σε συνεργασία με «συγγενή» funds και δευτερευόντως από κάποια private equity funds, τα οποία διερευνούν τη δυνατότητα να εισέλθουν στην εγχώρια δευτερογενή αγορά.

Το 89% των δανείων, που περιλαμβάνονται στην περίμετρο του χαρτοφυλακίου, διαθέτουν εξασφαλίσεις επί ακινήτων, κυρίως οικιστικών, εκ των οποίων το 87% αποτελεί πρώτη προσημείωση. Μόλις το 53% των δανείων είναι καταγγελμένα, ενώ έχει ρυθμισθεί στο παρελθόν μόλις το 41% της αξίας των απαιτήσεων.

Χάρη στις προβλέψεις, ύψους 640 εκατ. ευρώ στις 30/9/2020, και τα υψηλά έκτακτα κέρδη από την ανταλλαγή κρατικών ομολόγων, η Εθνική θα πάρει το μέγιστο μέρος της ζημιάς της τιτλοποίησης στη χρήση 2020. Έτσι, δεν θα χρειασθεί να προχωρήσει σε εταιρικό μετασχηματισμό (hive down), όπως οι τρεις άλλες συστημικές τράπεζες.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική σχημάτισε ως τις 30/9 προβλέψεις 426 εκατ. ευρώ για αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου, λόγω Covid-19. Εξ αυτών περίπου τα 400 εκατ. ευρώ αφορούν σε ήδη απομειωμένα δάνεια (Stage III), το συντριπτικό μέρος των οποίων εκτιμάται ότι συμπεριλήφθηκε στην τιτλοποίηση. Μετά τα νέα έκτακτα κέρδη που έγραψε από τις ανταλλαγές ομολόγων που διενεργήθηκαν το τελευταίο δίμηνο, μπορεί να αυξήσει έτι περαιτέρω τις προβλέψεις της.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Π. Μυλωνάς, μιλώντας στους αναλυτές, εκτίμησε ότι η επίπτωση στα κεφάλαια από τη συναλλαγή θα είναι μηδαμινή.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου, τα NPEs, σε εταιρικό επίπεδο, ανέρχονταν σε 9,96 δισ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα υποχωρήσουν στα 3,8 δισ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα νέα NPEs από τα moratoria αλλά και η «θεραπεία» ρυθμισμένων σήμερα δανείων.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v