Εθνική Τράπεζα: Κόβει με μία κίνηση το 60% των NPEs

Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μεικτής λογιστικής αξίας 7 δισ. ευρώ στην τιτλοποίηση Frontier. Τα 5 δισ. ευρώ στεγαστικά. Στα χέρια επενδυτών οι συμβάσεις εμπιστευτικότητας. Κάτω από 4 δισ. θα υποχωρήσει το απόθεμα των NPEs με την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Εθνική Τράπεζα: Κόβει με μία κίνηση το 60% των NPEs

Την εξυγίανση του ισολογισμού της, με μία κίνηση, δρομολογεί η Εθνική Τράπεζα καθώς άνοιξε και τυπικά η διαγωνιστική διαδικασία για την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, μεικτής λογιστικής αξίας 7 δισ. ευρώ (project Frontier).

Την περασμένη Τρίτη εστάλησαν στους ενδιαφερόμενους επενδυτές οι συμβάσεις εμπιστευτικότητας, μαζί με σύντομο ενημερωτικό σημείωμα από τη Morgan Stanley, που ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος. Οι μη δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να υποβληθούν εντός του α' τριμήνου 2021 και οι δεσμευτικές κατά το β' τρίμηνο.

Η περίμετρος του χαρτοφυλακίου περιλαμβάνει απαιτήσεις από 201 χιλιάδες μη εξυπηρετούμενα δάνεια, 87 χιλιάδων δανειοληπτών, μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 7 δισ. ευρώ. Μέρος των παραπάνω απαιτήσεων ενδέχεται να έχει διαγραφεί λογιστικά. Αυτό ενδεχομένως εξηγεί τη διαφορά, μεταξύ των 7 δισ. ευρώ και όσων είχε αναφέρει πρόσφατα η διοίκηση της τράπεζας, για τιτλοποίηση δανείων μεικτής λογιστικής αξίας 6,1 δισ. ευρώ.

Από τις απαιτήσεις 7 δισ. ευρώ, τα 4,9 δισ. ευρώ αφορούν σε στεγαστικά δάνεια, το 1,6 δισ. ευρώ σε επιχειρηματικά και το 0,5 δισ. ευρώ σε καταναλωτικά. Στην πράξη, όμως, περίπου το 90% (5,5 δισ. ευρώ) του χαρτοφυλακίου έχει εξασφαλίσεις επί ακινήτων, κυρίως οικιστικών. Με την τιτλοποίηση, η Εθνική θα μειώσει το απόθεμα των στεγαστικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της κατά περίπου 80%.

Χάρη στις υψηλές προβλέψεις, ύψους 640 εκατ. ευρώ στο 9μηνο και τα υψηλά έκτακτα κέρδη από την ανταλλαγή και τις πωλήσεις ελληνικών κρατικών ομολόγων, η Εθνική θα πάρει μέρος της ζημιάς της τιτλοποίησης, κατά τη φετινή χρήση, χωρίς να χρειασθεί να προχωρήσει σε εταιρικό μετασχηματισμό (hive down), όπως οι τρεις άλλες συστημικές τράπεζες.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική σχημάτισε, φέτος, προβλέψεις 426 εκατ. ευρώ για αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου, λόγω Covid-19. Εξ αυτών περίπου τα 400 εκατ. ευρώ αφορούν σε ήδη απομειωμένα δάνεια (Stage III), το συντριπτικό μέρος των οποίων εκτιμάται ότι συμπεριλήφθηκε στην τιτλοποίηση.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Π. Μυλωνάς, μιλώντας στους αναλυτές, εκτίμησε ότι η επίπτωση στα κεφάλαια από τη συναλλαγή θα είναι μηδαμινή.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου, τα NPEs, σε εταιρικό επίπεδο, ανέρχονταν σε 9,96 δισ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα υποχωρήσουν σε επίπεδα χαμηλότερα των 3,8 δισ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα νέα NPEs από τα moratoria, αλλά και η «θεραπεία» ρυθμισμένων σήμερα δανείων.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v