Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Σύσταση επιτροπής αποδοχών και ανάδειξης υποψηφιοτήτων

Η επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πλαστικά Κρήτης: Σύσταση επιτροπής αποδοχών και ανάδειξης υποψηφιοτήτων

Η Εταιρία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 4ης Φεβρουαρίου 2021, αποφάσισε την σύσταση ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, η οποία θα αποτελείται από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Γιάννη Λεμπιδάκη και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Βλατάκη και Νικόλαο Μυρτάκη.

Κατόπιν συνεδρίασης της νεοσυσταθείσας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, έγινε η συγκρότησή της σε σώμα ως εξής:

1) Μιχαήλ Βλατάκης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρος.

2) Γιάννης Λεμπιδάκης του Μιχαήλ, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλος και

3) Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v