Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Trastor: Πώληση τριών πρατηρίων υγρών καυσίμων έναντι €1,96 εκατ.

Τα τρία πρατήρια βρίσκονται στον Δήμο Κέρκυρας, στον οικισμό Γουβιών της νήσου Κέρκυρας και στον Δήμο Ζίτσας Ιωαννίνων.

Trastor: Πώληση τριών πρατηρίων υγρών καυσίμων έναντι €1,96 εκατ.

Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π.  ανακοινώνει την πώληση τριών πρατηρίων υγρών καυσίμων που βρίσκονται ανά την Ελληνική Επικράτεια και ειδικότερα:

• Στο Δήμο Κέρκυρας

• Στον οικισμό Γουβιών της νήσου Κέρκυρας και

• Στο Δήμο Ζίτσας Ιωαννίνων

Το συνολικό τίμημα της πώλησης ανήλθε σε €1.965.000.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Trastor, κ. Τάσος Καζίνος δήλωσε σχετικά: «Στο πλαίσιο εφαρμογής της βέλτιστης διαχείρισης του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου μας, αξιολογούμε σε δυναμική βάση τα χαρακτηριστικά ωρίμανσής του και προχωρούμε σε επιλεκτικές αποεπενδύσεις με σκοπό, αφενός να εξασφαλίσουμε τις μέγιστες αποδόσεις για τους μετόχους μας, αφετέρου να συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε μια μοναδική σύνθεση χαρτοφυλακίου με ξεκάθαρο επενδυτικό προσανατολισμό».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v