Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Το story, το δέλεαρ και το… μαστίγιο της αύξησης κεφαλαίου 

Μια μικρότερη σε μέγεθος τράπεζα με καθαρό ισολογισμό και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 10% υπόσχεται η διοίκηση. Το δέλεαρ από τη δομή της ΑΜΚ για τους νέους μετόχους, η πίεση του dilution για τους παλαιούς και τα κίνητρα για τους μικρομετόχους. Το μέγεθος του reverse split.

Πειραιώς: Το story, το δέλεαρ και το… μαστίγιο της αύξησης κεφαλαίου 

Με story έναν μικρότερο, πλην, όμως, απαλλαγμένο από το μεγαλύτερο τμήμα των «κόκκινων» δανείων ισολογισμό, ο οποίος  μπορεί να υποστηρίξει την υπόσχεση επίτευξης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 10% το 2024, θα επιδιώξει η Τράπεζα Πειραιώς να αντλήσει κεφάλαια περίπου 1 δισ. ευρώ από την αγορά, στα μέσα Απριλίου. 

Κατά τη χθεσινή παρουσίαση των αποτελεσμάτων Δ' τριμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Χρήστος Μεγάλου ανακοίνωσε ότι θα προταθεί στο σώμα των μετόχων της Πειραιώς Financial Holdings αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά περίπου 1 δισ. ευρώ, μέσω δημόσιας προσφοράς, με προηγούμενη κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Εφόσον αντληθούν τα παραπάνω κεφάλαια, η Συμμετοχών θα καλύψει εξ ολοκλήρου ισόποση αύξηση κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής Τράπεζας Πειραιώς.  

Η ΑΜΚ αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου σχεδίου εξυγίανσης και κεφαλαιακής ενίσχυσης (σχέδιο sunrise), η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο και εμπλουτίστηκε χθες. Η Πειραιώς έχει ήδη υπογράψει με την Intrum δεσμευτικές συμφωνίες για τις τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega, συνολικής μεικτής αξίας 6,9 δισ. ευρώ και θα προχωρήσει σε δύο ακόμη τιτλοποιήσεις, αθροιστικού ύψους 11 δισ. ευρώ. Επιπρόσθετα, θα πωλήσει δάνεια (μεμονωμένα ή σε χαρτοφυλάκια) ύψους 1,4 δισ. ευρώ. 

Αν το πλάνο στεφθεί με επιτυχία, θα απο-αναγνωρίσει, μέσα σε 12 μήνες, δάνεια μεικτής λογιστικής αξίας 19,3 δισ. ευρώ, ρίχνοντας το απόλυτο μέγεθος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (Non Performing Exposures - NPEs) στα 3,6 δισ. ευρώ επί χαρτοφυλακίου χορηγήσεων 39 δισ. ευρώ ( NPE ratio περίπου 9%). Σημειώνεται ότι στα 3,6 δισ. ευρώ συνυπολογίζονται και τα νέα NPEs που προκύπτουν και θα προκύψουν, λόγω πανδημίας.   

Για να «σηκώσει» τις μεγάλες ζημιές από την παραπάνω, πρωτόγνωρη σε ένταση, εξυγίανση, η Πειραιώς υλοποιεί πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης, ύψους περίπου 2,6 δισ. ευρώ. Πέραν της επικείμενης ΑΜΚ περίπου 1 δισ. ευρώ, το πλάνο περιλαμβάνει την εξασφάλιση πρόσθετων κεφαλαίων τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και συνθετικές τιτλοποιήσεις καθώς και έκδοση Additional Tier I τίτλων ως 600 εκατ. ευρώ. 

Τα 2,6 δισ. ευρώ θα ενισχύσουν τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά περίπου 670 μ.β, ενώ η επίπτωση στον δείκτη από τις προαναφερόμενες τιτλοποιήσεις και πωλήσεις, μετά το όφελος από τη μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 660 μονάδες βάσης. 

Έτσι, στο τέλος του προγράμματος sunrise, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα είναι ελαφρώς υψηλότερος ( περίπου 16%) από αυτόν που εμφάνισε ο όμιλος στο τέλος του 2020 (15,8%). Ο  δείκτης Common Equity Tier I, υπολογιζόμενος με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του IFRS 9, θα διαμορφωθεί μεταξύ 8% με 9%, πάνω από την ελάχιστη εποπτική απαίτηση και θα ενισχυθεί εν συνεχεία από τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου. 

Δέλεαρ για νέους μετόχους το story και η δομή της ΑΜΚ  

Το story και η δομή της ΑΜΚ προσφέρονται για νέους μετόχους, ιδιαίτερα αν επιβεβαιωθεί η πεποίθηση της αγοράς ότι η τιμή διάθεσης θα είναι αισθητά χαμηλότερη της ενσώματης λογιστικής αξίας ανά μετοχή, μετά την υλοποίηση του σχεδίου sunrise. Σε αυτή την περίπτωση, ο νέος μέτοχος αναλαμβάνει σημαντικά μικρότερο ρίσκο, λόγω της ριζικής εξυγίανσης του ισολογισμού και προσβλέπει στις αποδόσεις που θα φέρει η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Εφόσον οι μέτοχοι εξουσιοδοτήσουν στις 7 Απριλίου το Δ.Σ. της Πειραιώς Financial Holdings, ώστε να μπορεί να αποφασίσει αύξηση κεφαλαίου, με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, θα ανοίξει στα μέσα του μήνα βιβλίο διεθνών προσφορών και ταυτόχρονα ένα μικρότερο για εγχώριους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Το Δ.Σ. σε συνεργασία με τους αναδόχους (Goldman Sachs, UBS) θα ορίσει ένα ενδεικτικό εύρος και η τιμή διάθεσης θα προκύψει από τη ζήτηση και την τελική κατανομή.

Το dilution και η πίεση συμμετοχής για τους παλαιούς μετόχους 

Για όσους από τους υφιστάμενους μετόχους της Πειραιώς Financial Holdings δεν συμμετάσχουν στην παραπάνω διαδικασία, η απίσχναση της μετοχικής τους θέσης θα είναι σημαντική. Ενδεικτική είναι η εκτίμηση που διατύπωσε  η διοίκηση της Πειραιώς, για την υποχώρηση του ποσοστού του ΤΧΣ από 61,3% σήμερα σε επίπεδα χαμηλότερα της καταστατικής μειοψηφίας (33,4%). 

Το τελικό ύψος του dilution, που θα υποστεί το Ταμείο, θα εξαρτηθεί από τους όρους της διάθεσης και φυσικά από το αν κάνει χρήση της δυνατότητας, την οποία παρέχει το τροποποιημένο νομοθετικό πλαίσιο για εγγραφή σε βιβλίο διάθεσης μετοχών. Στην αγορά κυκλοφορεί ότι το Ταμείο θα εγγραφεί για μετοχές αξίας 100 εκατ. ευρώ καθώς και αν χρειαστεί για τυχόν αδιάθετες μετοχές. 

Σημειώνεται ότι το ΤΧΣ έχει δεσμευτεί από το Νοέμβριο να διευκολύνει την ουσιαστική συμμετοχή ιδιωτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς με μείωση του δικού του ποσοστού.  

Βέβαιη θεωρεί η αγορά και τη συμμετοχή στο βιβλίο των θεσμικών χαρτοφυλακίων και των μεγάλων ιδιωτών επενδυτών (Paulson, Μυστακίδης), που διατήρησαν τις μετοχικές τους θέσεις στον τίτλο, παρότι η ΑΜΚ ήταν αναμενόμενη από τις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου.  

Τέλος, ειδική μέριμνα θα υπάρξει, σύμφωνα με πληροφορίες, για τους ιδιώτες μικρομετόχους της Πειραιώς Financial Holdings. Ειδικότερα, εξετάζεται το ενδεχόμενο για όσους εξ αυτών εγγραφούν να έχουν προνομιακή μεταχείριση στη κατανομή των μετοχών. Υπενθυμίζεται ότι οι ιδιώτες μέτοχοι κατέχουν σήμερα περί το 11% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. 

Reverse split σε αναλογία 1 νέα για κάθε 16,5 υφιστάμενες μετοχές 

Στην έκτακτη γενική συνέλευσης της 7ης Απριλίου, οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν reverse split και εν συνεχεία μείωση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου, δια της μείωσης της ονομαστικής τιμής, ώστε να σχηματιστεί ειδικό αποθεματικό. 

Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί, θα προταθεί  η συνένωση των υφιστάμενων 831.059.164 κοινών μετοχών, σε αναλογία 16,5 παλαιές για κάθε 1 νέα μετοχή, με αύξηση της ονομαστικής αξίας. Εφόσον η πληροφορία επιβεβαιωθεί και η εισήγηση γίνει δεκτή από το σώμα των μετόχων, θα προκύψουν 50.367.223 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 99 ευρώ έκαστη. 

Θα ακολουθήσει μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τα 99 στο 1 ευρώ, ώστε να σχηματισθεί ειδικό αποθεματικό ύψους 4,93 δισ. ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, σε δεύτερη φάση, για τον συμψηφισμό ζημιάς παρελθουσών χρήσεων. Το reverse split θα ολοκληρωθεί πριν το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών και θα οδηγήσει σε αντίστοιχη αναπροσαρμογή της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v