Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕ Δημητρίου: Η Quest στρατηγικός επενδυτής

Η Εταιρεία υπέβαλε σήμερα αίτηση προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για την επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης. Με τη συμφωνία αναδιαρθρώνονται οφειλές ύψους 48,8 εκατ. ευρώ. Τα επόμενα βήματα.

ΓΕ Δημητρίου: Η Quest στρατηγικός επενδυτής

Η «Γ.Ε.Δημητρίου ΑΕΕ» ανακοίνωσε ότι  υπέγραψε την 30.3.2021 συμφωνία εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 31 επ. του ν. 4738/2020 (η «Συμφωνία Εξυγίανσης») με την πλειοψηφία των πιστωτών της, μεταξύ των οποίων και με εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τραπεζικό δανεισμό, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους σημαντικότερους προμηθευτές της και τους εργαζομένους της.

Συναινούντες πιστωτές θεωρούνται, επίσης, το ελληνικό Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς πληρούνται όλες ανεξαιρέτως οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4738/2020. Στην Συμφωνία Εξυγίανσης συμβάλλεται, επίσης, ως στρατηγικός επενδυτής η εταιρεία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (στο εξής για συντομία «Στρατηγικός Επενδυτής»).

Με τη Συμφωνία Εξυγίανσης επιδιώκεται η αναδιάρθρωση των οφειλών της Εταιρείας, οι οποίες την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανέρχονταν σε 48.837.414,17 ευρώ. Η Συμφωνία Εξυγίανσης επετεύχθη μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με τους μεγαλύτερους πιστωτές της Εταιρείας προκειμένου αυτή να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις υποχρεώσεις της να διατηρήσει τις θέσεις του προσωπικού της να καταστεί βιώσιμη και να εξακολουθήσει τη δραστηριότητά της, διατηρώντας τον ηγετικό της ρόλο στην αγορά των ηλεκτρικών συσκευών και κυρίως αυτή του κλιματισμού.

Η Εταιρεία υπέβαλε σήμερα αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4738/2020, προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για την επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης. Δικάσιμος για τη συζήτηση της αιτήσεως ορίσθηκε η 26η Μαΐου 2021.

Η πραγματοποίηση της Συμφωνίας Εξυγίανσης τελεί υπό την προϋπόθεση της επικύρωσής της από το αρμόδιο δικαστήριο.

Υπό την προϋπόθεση αυτή, η οποία είναι βασικός όρος της Συμφωνίας Εξυγίανσης, τελεί και η είσοδος του Στρατηγικού Επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατόπιν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v