Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εθνική Τράπεζα: Κέρδη 975 εκατ. από ανταλλαγές ομολόγων με ΟΔΔΗΧ 

Μέσα σε 12 μήνες, η Εθνική Τράπεζα έβγαλε χάρη στο Δημόσιο κέρδη-ρεκόρ, τα οποία αξιοποίησε για τον σχηματισμό προβλέψεων. Πώς συμμετείχε στα swaps των Alpha, Eurobank και Πειραιώς. Αλλα 377 εκατ. ευρώ από πωλήσεις ελληνικών κρατικών ομολόγων.

Εθνική Τράπεζα: Κέρδη 975 εκατ. από ανταλλαγές ομολόγων με ΟΔΔΗΧ 

Κέρδη-ρεκόρ, που ανήλθαν στα 975 εκατ. ευρώ, ενέγραψε στο δωδεκάμηνο 20/01/2020 με 20/01/2021 η Εθνική Τράπεζα από τις ανταλλαγές ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου με τον ΟΔΔΗΧ, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις σχετικές πληροφορίες του Euro2day.gr.   

Τον Φεβρουάριο του 2019, η Εθνική Τράπεζα και η Ελληνική Δημοκρατία υπέγραψαν συμφωνία, βάσει της οποίας η τράπεζα ακύρωσε τη σύμβαση ανταλλαγής επιτοκίων (πρόγραμμα Titlos). Ως αντάλλαγμα έλαβε  κρατικά ομόλογα λήξης 2023, 2025 και 2026, ονομαστικής αξίας 3,31 δισ. ευρώ

Έντεκα μήνες αργότερα, στις 21 Ιανουαρίου 2020, η Εθνική Τράπεζα αντάλλαξε τα παραπάνω ομόλογα με νέους τίτλους 30ετίας ( λήξη 20/3/2050), ονομαστικής αξίας 3,31 δισ. ευρώ και με επιτόκιο 3,25%. Η αξία διακανονισμού ανήλθε στα 3,78 δισ. ευρώ, ενώ η Εθνική ενέγραψε κεφαλαιακό κέρδος 515 εκατ. ευρώ. H Εθνική ταξινόμησε τα παραπάνω ομόλογα ως διακρατούμενα για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών, αποτιμώντας τα στο αποσβεσμένο κόστος. 

Κατόπιν πρωτοβουλίας, όμως, του ΟΔΔΗΧ, μέρος των παραπάνω 30ετών ομολόγων χρησιμοποιήθηκαν στις ανταλλαγές που διενήργησε τους τελευταίους μήνες η Ελληνική Δημοκρατία με τις Alpha, Eurobank και Πειραιώς.  Σε κάθε μια από τις παραπάνω ανταλλαγές, η Εθνική επέστρεψε μέρος των 30ετών ομολόγων, που είχε πάρει τον Γενάρη του 2020. Ως αντάλλαγμα έλαβε ομόλογα μέσης και κοντινής διάρκειας. 

Ειδικότερα, στις 3 και 18 Δεκεμβρίου, η Εθνική συμμετείχε στις ανταλλαγές Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), που διενεργήθηκαν η πρώτη μεταξύ Alpha Bank και ΟΔΔΗΧ και η δεύτερη μεταξύ Eurobank και ΟΔΔΗΧ. Από τις παραπάνω συναλλαγές, η τράπεζα έγραψε κέρδος 251 εκατ. ευρώ. Ακολούθησε στις 13 Ιανουαρίου η ανταλλαγή ΟΕΔ, μεταξύ Πειραιώς και ΟΔΔΗΧ, στην οποία επίσης συμμετείχε η Εθνική, εγγράφοντας κέρδος 209 εκατ. ευρώ. 

Τα συνολικά κέρδη από τις ανταλλαγές ΟΕΔ ανήλθαν στα 975 εκατ. ευρώ, ενώ το 2020 η Εθνική έγραψε κέρδος και από πωλήσεις ομολόγων, ύψους 377 εκατ. ευρώ. Η παραπάνω κερδοφορία χάρισε στην τράπεζα ένα ισχυρό πλεονέκτημα καθώς είχε την ευχέρεια να σχηματίσει «βουνό» προβλέψεων για Εθνική Ασφαλιστική, την τιτλοποίηση Frontier και αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου, λόγω Covid-19. 

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v