ΕΤΕ: Κέρδη 500 εκατ. από το νέο swap

Η τράπεζα συμφώνησε με το Δημόσιο να ανταλλάξει στο fair value τα ΟΕΔ που πήρε προ έτους, με νέα ομόλογα 30ετίας. Αύριο η απόφαση σε ΦΕΚ. Πλήρης επιβεβαίωση του Euro2day.gr. Τα οφέλη για το Δημόσιο.

ΕΤΕ: Κέρδη 500 εκατ. από το νέο swap

Έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα κέρδη της τάξης των 500 εκατ. ευρώ εγγράφει η Εθνική Τράπεζα, μετά τη συμφωνία με την Ελληνική Δημοκρατία, για ανταλλαγή στη δίκαιη αξία των κρατικών ομολόγων τριετούς, πενταετούς και εξαετούς διάρκειας, με ομόλογα 30ετίας.

Πριν από ένα περίπου χρόνο, η Εθνική έλαβε από την Ελληνική Δημοκρατία κρατικά ομόλογα αθροιστικής ονομαστικής αξίας 3,31 δισ. ευρώ και εύλογης αξίας 3,28 δισ. ευρώ, ως αντάλλαγμα για την ακύρωση της συμφωνίας ανταλλαγής επιτοκίων (πρόγραμμα Titlos).

Το ομόλογο λήξης 20/3/2023, ονομαστικής αξίας 250,25 εκατ. ευρώ, φέρει επιτόκιο 2,90%, το 7ετές (λήξη στις 20/3/2025), ονομαστικής αξίας 964 εκατ. ευρώ, 3,25% και το 8ετές ( λήξη 20/03/2026), ονομαστικής αξίας 2,1 δισ. ευρώ, 3,55%.

Τα παραπάνω ομόλογα θα ανταλλαχθούν, εκ νέου, με ομόλογα 30ετούς διάρκειας ονομαστικής αξίας 3,31 δισ. ευρώ. Από την ανταλλαγή ομολόγων μέσης διάρκειας 5 με 6 ετών με ομόλογα 30ετίας τα οποία έχουν απόδοση 2,53%, η τράπεζα εγγράφει λογιστικό κέρδος 500 εκατ. ευρώ, με τη μέθοδο της προεξόφλησης ταμειακών ροών.

Η σχετική απόφαση του Δημοσίου για την ανταλλαγή αναμένεται να δημοσιευθεί αύριο, Τρίτη, στο Φύλλο Εφημερίδας της κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι η Εθνική θα εγγράψει τα παραπάνω έκτακτα κέρδη στο τρέχον α' τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες του Euro2day.gr (Χρυσάφι στα… μπαούλα της Εθνικής Τράπεζας).

Τα νέα ομόλογα 30ετίας θα ταξινομηθούν ως διακρατούμενα για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και θα αποτιμούνται στο αποσβεσμένο κόστος. Σύμφωνα με στελέχη της τράπεζας, οι πρόσοδοι θα ενισχύουν τα καθαρά έσοδα από τόκους της Εθνικής με ποσό αντίστοιχο αυτού που συνεισέφεραν τα ομόλογα τριετούς, πενταετούς και εξαετούς διάρκειας (περίπου 110 εκατ. ευρώ ετησίως).

Τα οφέλη για το Δημόσιο

Το ελληνικό δημόσιο κατοχυρώνει κόστος δανεισμού 2,53% για τριάντα χρόνια με ευεργετικές επιδράσεις τόσο στις καθαρές χρηματοδοτικές ανάγκες όσο και στις δαπάνες τόκων. Ακόμα πιο ισχυρά, όμως, είναι τα κέρδη στην επικείμενη ανάλυση βιωσιμότητας χρέους, καθώς οι βασικές παραδοχές του ESM αφορούσαν σε μέσο κόστος 4,5%, το οποίο στην πράξη πλέον έχει ακυρωθεί.

Διαβατήριο για τιτλοποίηση

Τα έκτακτα κέρδη της Εθνικής θα καλύψουν ενδεχόμενη ζημιά από την πώληση του 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς και τη ζημιά από την τιτλοποίηση NPEs που σχεδιάζει η τράπεζα.

Η Εθνική, σε αντίθεση με τις Eurobank και Alpha, δεν σχεδιάζει να προσφύγει σε εταιρικό μετασχηματισμό (σ.σ. μετατροπή της εισηγμένης σε Holding με απόσχιση του κλάδου τραπεζικών δραστηριοτήτων και εισφορά σε νέα τραπεζική εταιρεία).

Αυτό σημαίνει ότι η ζημιά από την τιτλοποίηση θα πρέπει να καλυφθεί από τα -έκτακτα και επαναλαμβανόμενα- κέρδη της χρήσης 2020, ώστε να μην ενεργοποιηθεί η διάταξη του νόμου Χαρδούβελη για υποχρεωτική αύξηση κεφαλαίου, η οποία θα καλυφθεί από το Δημόσιο.

Οι αποφάσεις για το εύρος της σχεδιαζόμενης τιτλοποίησης θα ληφθούν τον Μάρτιο. Μέχρι τότε θα έχουν κατατεθεί οι δεσμευτικές προσφορές για το 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής και θα έχουν οριστικοποιηθεί οι επικαιροποιημένοι στόχοι τριετίας (2020-22) για τη μείωση των NPEs, που θα υποβληθούν, τον ίδιο μήνα, στον SSM.

Στόχος της Εθνικής είναι να ρίξει τα εν Ελλάδι NPEs στο 1,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021 από 11,4 δισ. ευρώ στις 30/9/2019, αξιοποιώντας τον υψηλό δείκτη προβλέψεων και το γεγονός ότι τα «κόκκινα» στεγαστικά αποτελούν πάνω από το 50% των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της.

Έλενα Λάσκαρη [email protected]

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v