Χρ. Μεγάλου: Προνομιακή κατανομή στην ΑΜΚ σε Ελληνες παλαιούς μετόχους

(upd) Η προνομιακή κατανομή θα εκτείνεται τόσο στους ιδιώτες, μη ειδικούς επενδυτές, όσο και στους ειδικούς που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Προσφορά, δήλωσε ο CEO του ομίλου. Η απάντηση στον μέτοχο για τους όρους της ΑΜΚ. Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα.

Χρ. Μεγάλου: Προνομιακή κατανομή στην ΑΜΚ σε Ελληνες παλαιούς μετόχους

Ανοικτή αφήνει την ημερομηνία, που κατοχυρώνει δικαίωμα προνομιακής κατανομής στο ελληνικό βιβλίο της συνδυασμένης δημόσιας προσφοράς το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Financial Holdings, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Χρήστος Μεγάλου στην διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της τράπεζας.

Στη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν όλα τα θέματα με ποσοστό άνω του 99%. «Η αύξηση οδηγεί στην επανασύνδεση με τις αγορές κεφαλαίου. Αποτελεί αλλαγή σελίδας για όλο το τραπεζικό σύστημα περνάμε από το χθες στο αύριο. Η ΑΜΚ σηματοδοτεί στην πλήρη επιστροφή των τραπεζών και της οικονομίας στην κανονικότητα. Είναι καταλύτης εξελίξεων που θα απελευθερώσει τους παραγωγικούς πόρους προς την οικονομία», τόνισε κλείνοντας τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ο πρόεδρος της Πειραιώς Γ. Χαντζηνικολάου.

Κατά την ομιλία του στους μετόχους ο κ. Μεγάλου σημείωσε ότι δικαίωμα προνομιακής κατανομής θα έχουν οι -Έλληνες- μέτοχοι, που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρείας, κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η διοίκηση της Πειραιώς Financial Holdings προτίθεται να προτείνει στα αρμόδια εταιρικά όργανα την υιοθέτηση συστήματος προνομιακής κατανομής νέων μετοχών για τους Έλληνες μετόχους – ειδικούς και μη επενδυτές- , που θα εγγραφούν στη δημόσια προσφορά, η οποία αποτελεί μέρος της συνδυασμένης προσφοράς. Η σχετική δυνατότητα εξετάζεται από νομικής και τεχνικής πλευράς και αναμένεται να κινηθεί πάνω στις εξής γενικές γραμμές:

Η προνομιακή κατανομή θα εκτείνεται τόσο στους ιδιώτες, μη ειδικούς επενδυτές, όσο και στους ειδικούς επενδυτές (υφιστάμενους μετόχους) που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Προσφορά και αναμένεται να καλύπτει την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας, πλήρως, τις σχετικές πληροφορίες του Euro2day.gr.

Εάν η εγγραφή υφιστάμενου μετόχου υπερβαίνει την αναλογία συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω (υπερεγγραφή), τότε θα ικανοποιείται κατά προτεραιότητα μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί στην pro rata συμμετοχή του. Μετά την ολοκλήρωση της προνομιακής κατανομής, το μέρος της υπερεγγραφής που δεν ικανοποιήθηκε θα αθροίζεται μαζί με όλες τις λοιπές εγγραφές (παλαιοί και νέοι εγγραφόμενοι μέτοχοι) και θα ικανοποιείται αναλογικά, εφ’ όσον υπάρχουν ακόμη μετοχές προς διάθεση.

Στην Γενική Συνέλευση ανακοινώθηκε πρόγραμμα 5ετούς διάρκειας διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και στα στελέχη της Πειραιώς Holding και στις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες. Σύμφωνα με τον πρόεδρος της Πειραιώς Γιώργο Χαντζηνικολάου το πρόγραμμα stock option αποσκοπεί:

  1. Στην μακροπρόθεσμη αναγνώριση των προσπαθειών του προσωπικού και των στελεχών
  2. Στο ιδιοκτησιακό ενδιαφέρον που θα αποκτήσουν τα στελέχη και το προσωπικό γεγονός που θα συμβάλει στην καλύτερη σχέση απόδοσης εργασίας/επένδυσης
  3. Στην ευθυγράμμιση των συμφερόντων των στελεχών και τους προσωπικού με τα συμφέροντα των μετόχων
  4. Στην απόδοση κινήτρων στο προσωπικό και στα στελέχη

Η ομιλία Μεγάλου

Στην τοποθέτησή του, ο Χρ. Μεγάλου δήλωσε ότι «η σταθερή μας πρόοδος κατά τη διάρκεια του 2020, η οποία συνεχίζεται και τους πρώτους μήνες του 2021, αντικατοπτρίζεται στα θεμελιώδη μεγέθη και στην ανθεκτικότητα των βασικών μας οργανικών εσόδων. Αυτή ακριβώς η πρόοδος αναδεικνύει τις προοπτικές που διανοίγονται για την Τράπεζα Πειραιώς και την πορεία που μπορεί να διαγράψει, μόλις ανακάμψει το μακροοικονομικό περιβάλλον».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «σήμερα καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε ένα πρόσθετο σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, αναφορικά με το πλάνο εξυγίανσης του ισολογισμού μας, το οποίο υλοποιούμε με συνέπεια τα τελευταία χρόνια, ένα βήμα που θα επιτρέψει να επικεντρωθούμε στις βασικές μας δραστηριότητες που δεν είναι άλλες από τη βιώσιμη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Ο παραπάνω στόχος ενσωματώνεται στο νέο στρατηγικό σχέδιο Sunrise που ανακοινώσαμε στο επενδυτικό κοινό στις 16 Μαρτίου 2021».

«Έχουμε καταρτίσει ένα πολύ λεπτομερές πλάνο και πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι στόχοι που θέτουμε σήμερα είναι εξαιρετικά επιτεύξιμοι, συνέχισε ο Χρ. Μεγάλου. Το συγκεκριμένο σχέδιο επιτρέπει μεσοπρόθεσμα την αύξηση των προ προβλέψεων κερδών κατά περίπου 15% έως το 2024, μέσω της ενίσχυσης των λειτουργικών εσόδων από νέες, υγιείς δραστηριότητες, της αναβάθμισης της προσφοράς των προϊόντων μας, της βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας, του ριζικού μετασχηματισμού της βάσης του κόστους με έμφαση στην ψηφιοποίηση, με σωρευτικό αποτέλεσμα/συμβολή σε προ προβλέψεων κέρδη περίπου €1,1 δισ., σε επαναλαμβανόμενη βάση μεσοπρόθεσμα».

Η απάντηση στον μέτοχο

«Η τράπεζα έχει το μεγαλύτερο όγκο κόκκινων δανείων. Με την συνδυαστική κίνηση της ΑΜΚ και του πλάνου Sunrise αντιμετωπίζουμε ολιστικά το πρόβλημα και όχι χρόνο με τον χρόνο. Είμαι και εγώ μέτοχος της τράπεζας και κάτοχος 100.000 μετοχών και καταλαβαίνω το σημαντικό dilution, ωστόσο δίνεται η δυνατότητα της προνομιακής κατανομής. Να μπουν οι μέτοχοι στην αύξηση και να συμμετάσχουν μελλοντικά σε μια καθαρή τράπεζα, καλά κεφαλαιοποιημένη, η οποία θα φέρει αξία στους μετόχους. Είναι λοιπόν η καλύτερη κίνηση για να καθαρίσουμε, επιτέλους μια και καλή την τράπεζα και να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία και να χρηματοδοτήσουμε την ελληνική οικονομία», απάντησε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρ. Μεγάλου στην τοποθέτηση μετόχου για την ζημιά που υφιστάμενοι μέτοχοι από την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.

Απάντηση έδωσε ο νομικός σύμβουλος της τράπεζας κ. Λιακόπουλος και σε αναφορά μετόχου ό,τι η τράπεζα αρνείται να κάνει διώξεις στην προηγούμενη διοίκηση. «Η τράπεζα δεν αρνείται, έχουμε κάνει αγωγές», τόνισε και πρόσθεσε: «Όσον αφορά το πόρισμα της ΤτΕ δεν διαπιστώνει ζημία της τράπεζας. Όπου προκύπτει ζημία η τράπεζα προχωρά σε αγωγές αλλά πρέπει να σεβαστούμε τα δικαιώματα των αθώων και να μην στηριζόμαστε σε κουτσομπολιά».

Αναστασία Παπαϊωάννου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v